Termen de predare a lucrărilor de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2021

În atenția studenților care vor finaliza studiile în sesiunea de finalizare septembrie 2021 și în atenția cadrelor didactice, coordonatori ai lucrărilor de finalizare. 

În perioada 11-14 septembrie 2021 va avea loc cea de-a doua sesiune a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat din acest an universitar.

 

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, încărcarea variantei finale a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului.

 

În cazul în care nu ați susținut deja examenul de finalizare a studiilor în sesiunea din luna iulie, vă informăm că pentru sesiunea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat din luna septembrie 2021, pentru toate facultățile din cadrul UVT, variantele finale ale lucrărilor de finalizare a studiilor se pot încărca pe platforma de e-learning  până la data de 5 septembrie 2021, ora 23:59.

Share Now