Burse semestrul II 2021-2022

Dragi studenți, 

Până în data de 6 martie 2022 se pot depune dosare pentru acordarea de burse sociale în semestrul al doilea al acestui an universitar.

Bursele de merit vor fi acordate fără a fi necesară depunerea unui dosar, în baza rezultatelor academice ale studenților din semestrul I al acestui an universitar.

Procesul de depunere a dosarelor pentru acordarea burselor sociale în acest semestru se va desfășura exclusiv online. Dosarele pentru burse sociale se vor prelua prin intermediul platformei online https://burse.uvt.ro – secțiunea burse sociale. Accesul studenților în această platformă se face prin intermediul adresei de e-mail instituționale (@e-uvt.ro). 

Calendarul procesului de acordare a burselor pentru semestrul în curs este următorul:

Activitate

Perioadă

Preluarea online a dosarelor pentru bursa socială

21.02, ora 10:00 – 06.03, ora 23:59

Verificarea dosarelor de către Comisia de acordare a burselor de la nivel de facultate

07.03 – 14.03

Afișarea online a listelor cu studenții potențiali bursieri

14.03

Preluarea online a contestațiilor la nivel de facultate

15.03

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor din cadrul facultății

16.03

Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate

17.03

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate

18.03

Afișarea online a listelor finale cu studenții bursieri

18.03

Transmiterea către InfoCentrul studențesc a conturilor IBAN prin intermediul formularului disponibil pe platformă (https://burse.uvt.ro/iban/)

18.03 – 23.03

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-Financiar

28.03

 

Criteriile de acordare, documentele necesare și alte detalii pentru fiecare tip de bursă sunt disponibile în Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara.

 

Cu excepția bursei de merit și a bursei sociale, care se acordă semestrial, toate celelalte categorii burse se acordă pe perioada întregului an universitar, cu condiția ca studentul să fie integralist după încheierea semestrului I. 

 

Astfel, studenții care au beneficiat în primul semestru al acestui an universitar de bursă de performanță, bursă de excelență, bursă specială pentru olimpici sau bursă StartUVT, vor primi în continuare acest tip de bursă, cât timp au promovat toate disciplinele obligatorii și opționale aferente semestrului I.

 

Toate tipurile de burse se acordă inclusiv pentru perioada vacanțelor.

 

Bursele sunt virate, de regulă, în ultima săptămână a fiecărei luni. 

Cuantumurile burselor acordate de UVT sunt disponibile AICI.

Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Prin excepție, studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă.

Pentru evaluarea dosarelor de burse sociale pentru anul universitar 2021 – 2022, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată în considerare este de 1.524 lei/lună. Conform articolului 16, alineatul (3) din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: octombrie, noiembrie și decembrie.

Contestațiile și orice alte documente solicitate studenților legate de procesul de acordare a burselor se preiau exclusiv online, prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail dedicată procesului de acordare a burselor la nivelul facultății: burse.fspfsc@e-uvt.ro

De asemenea, prin intermediul acestor adrese de e-mail pot fi transmise și alte întrebări referitoare la procesul de acordare a burselor.

Mult succes!

Share Now