Admitere septembrie 2020

Dosarele se depun pe site-ul principal admitere.uvt.ro

Admitere licență septembrie 2020 @admitere.uvt.ro

 • Administrație publică: locuri buget 4, taxă 59
 • Comunicare și relații publice: locuri taxă 62
 • Filosofie: locuri buget 4, taxă 6
 • Jurnalism: locuri taxă 44
 • Media Digitală: locuri taxă 37
 • Publicitate: locuri buget 1, taxă 25
 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene: locuri buget 6, taxă 40
 • Ştiinţe politice: locuri buget 5, taxă 69

ADMITERE MASTERAT SEPTEMBRIE 2020 @ADMITERE.UVT.RO

 • Comunicare şi mediere în conflicte sociale: locuri buget 1, taxă 33
 • International Development and Management of Global Affairs: buget 10, taxă 78
 • Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare: locuri taxă 31
 • Philosophical conselling and consultancy: locuri buget 8, taxă 35
 • Politici Publice și Advocacy: locuri buget 12, taxă 28
 • Studii de Securitate Globală: locuri taxă 47

Evenimente

Întrebări frecvente

Studenții din anii I și II vor opta pentru disciplinele transversale pe care le vor face în anii II și III în cursul lunii mai a.c. pe dct.uvt.ro.

Conform condițiilor cadrului didactic al disciplinei de sport optate.
În sesiunea aferentă fiecărui examen în parte, cu taxă.

La avizierul facultăţii aflat la parter, lângă amfiteatrul mare şi pe site-ul facultăţii.

La sfârşitul lunii septembrie.
Bursa de merit 600 lei/lună;
Bursa de performanță: 800 lei/lună;
Bursa socială: 580 lei/lună;
Bursa socială ocazională: 580 lei
Bursa specială: 800 lei/lună;
Burse pentru stagiu de studiu: 600 lei/lună;
Bursa de excelență: - Bursa „Sever Bocu”: 1.120 lei/lună; - Bursa „Ioan Curea”: 1.040 lei/lună; - Bursa „Eugen Todoran”: 960 lei/lună; - Bursa de excelență a facultății: 880 lei/lună.
Bursa Start UVT: 800 lei/lună
Conform regulamentului general UVT, prezența se distribuie în felul următor: 50% la cursuri, 70% la seminare și 100% la laboratoare (unde este cazul)
Da. Cei care nu se înscriu la sport nu pot să își dea licența la final. Sunt necesare 4 semestre de sport​,​ a câte 10 prezențe/ semestru. Dacă sportul este făcut în primii 2 ani, acesta este gratuit. Cei care fac sport în anul 3 sunt obligați să îl plătească​ (15lei/prezența x 10 prezențe).​
Atunci când bara este înainte de S înseamnă că seminarul se face în săptămâna pară, iar când bara este după S înseamnă că seminarul se face în săptămâna ​impară.
Da. Nu toți dintre cei care apar pe locurile la cămin îl confirmă, așa că se fa​ce prima etapă de redistribuiri în toamnă, urmând ca după începerea anului unviersitar, pe baza unei cereri depuse la secretariat, să se facă lunar câte o serie de redistribuiri pentru ca studenții să poată beneficia de loc în cămin.
La casieria Universităţii de Vest, parter.
Conform contractului de studii.