Specializări Licență: cifra de școlarizare 2019

Descrierea specializarii
Programul de studii de licență în Administrație Publică urmărește formarea, dezvoltarea și perfecționarea tinerilor studenți în domeniul administrației publice și al managementului public, într-un mod inteligent și sustenabil. Scopul programului nostru este asigurarea competențelor necesare realizării actului de guvernare și se adresează tuturor celor care doresc să lucreze, sau celor care lucrează deja în aparatul administrativ al statului, atât la nivel local, cât și la nivel central sau european. Urmărim crearea unui nou tip de funcționar public în România, adaptat timpului prezent, capabil să înțeleagă cerințele guvernanței multinivel ale Uniunii Europene și care să țină pasul cu provocările lumii globalizate

Scurt istoric al programului de studii
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizează începând din anul universitar 2015-2016 un nou program de studiu în cadrul Departamentului de Științe Politice. Specializarea de Administrație publică se încadrează în domeniul Științe Administrative și a funcționat în trecut în cadrul UVT la Facultatea de Drept. Preluarea acestei specializări de către PFC este menită a pregăti specialiști în Administrație publică, cu un background teoretic solid de Științe Politice, dar și Relații Internaționale și Studii Europene.
Într-o perioadă în care politicienii dezamăgesc, noi vrem să formăm viitorii profesioniști ai administrației publice din România. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării este cea mai tânără din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Piatra de temelie a facultății fiind pusă în 1999. Pe parcursul timpului, facultatea s-a dezvoltat treptat ajungând să ofere programe de studiu la nivel masteral și doctoral.

Arii de specializare
În cadrul procesului de formare a studenților, programul de licență în Administrație Publică are drept prim și cel mai important obiectiv inserția rapidă și eficentă a absolvenților pe piața muncii, într-una din ariile studiate. În sensul acesta, curricula este structurată astfel încât ofere studenților cunoștințe teoretice interdisciplinare vitale funcției publice, provenite din științe politice, studii europene și relații internaționale, drept, științe economice sau sociologie. În afara backgroundului teoretic solid, competențele propuse a fi create prin disciplinele nominalizate în Planul de învățământ sunt menite să echipeze studenții cu soft skills-urile utile unui absolvent de Administrație publică al timpurilor prezente: exersarea lucrului în echipă și a leadership-ul, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, utilizarea tehnologiei informației, recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității, inițiativă și spririt antreprenorial, gândire strategică, învățarea pe tot parcursul vieții, cunoașterea limbilor străine, respectarea eticii profesionale. Toate acestea le vor permite ca, la momentul absolvirii, să poată lucra în instituțiile publice locale, județene sau centrale, în oricare dintre ramurile puterii de stat, dar și în instituțiile Uniunii Europene sau organizații din domeniul privat.

Traseul parcurs
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate în Administrație publică sub forma unui program de licență cu durata de trei ani, care poate fi continuat în cadrul facultății noastre prin doi ani de masterat fie în Politici publice și Advocacy, fie în International Development and Management of Global affairs și de trei ani de Doctorat în Științe politice. Oferim astfel un modul complet al sistemului Bologna Licență, Masterat și Doctorat.

Posibile ocupatii
Studenţii de la specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra în calitate de funcţionari publici.
Particularizând, specializarea Administrație publică vă pregătește pentru următoarele profesii:
Administrator public - 242208; Agent de dezvoltare - 242207; Consilier administratia publica - 242201; Consilier armonizare legislativa - 261910; Consultant în administraţia publică - 242205; Expert administratia publica - 242202; Expert armonizare legislativa - 261911; Inspector de specialitate în administratia publica - 242203; Manager proiect - 242101; Referent de specialitate în administratia publica - 242204; Reglementator - 242206; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: manager public

Oportunitati de angajare
Potențiali angajatori: instituții din administrația publică locală sau județeană (primării, consilii locale, județene), administrația centrală în teritoriu (prefecturi, servicii publice deconcentrate) sau națională (ministere, agenții), administrația europeană (prin participarea la concursurile EPSO)sau organizații non-guvernamentale, firme private.

Puncte tari
Programul nostru de Licență respectă întru totul standardele naționale și europene de ofertare a formării în Administrație publică. Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, este ofertat de Facultatea de Științe politice și nu de Facultatea de Drept, cum se întâmplă în unele centre universitare unde se pune accentul pe discipline juridice. În cazul nostru, oferim un mix interdisciplinar adecvat de materii provenind din domenii diferite (științe politice, studii europene, științe economice, drept, sociologie, resurse umane), oferind o paletă completă de cursuri necesare unui debutant într-o carieră în administrația publică. În plus, echipa care predă la această specializare este una mixtă, alcătuită din cadre didactice ale Universității la care se adaugă experți externi, practicieni ai administrației publice, formând împreună mixt-ul ideal de formatori pentru viitorii administratori publici. De asemenea, studenții care se vor prezenta la Admitere în 2017 pentru această specializare vor avea șansa unică în România de a studia Administrație publică, în următorii trei ani, în orașul Capitală Culturală Europeană 2021 și să beneficieze de stagii de practică în instituțiile noastre partenere din administrația locală, de activități curriculare și extra-curriculare în context multicultural.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II - semestrul 2 și III- semestrul 1, în acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educației Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
 Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student și acceptarea de către conducerea unității respective, precum și a coordonatorului de practică.
Locații pentru practică: Primăria Timișoara, Prefectura Timiș, Asociația Pro Democrația, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Studentii pot obtine 2 extra credite pe semestru in urma acestei activitati. Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament voluntariat

Vrei să înţelegi ce înseamnă comunicarea eficientă şi cum menţine o organizaţie legătura cu publicul ţintit? Vrei să fii mai convingător şi să îţi exprimi ideile cu mai multă uşurinţă? Acestea sunt doar câteva dintre cunoştinţele şi aptitudinile pe care le câştigi devenind student la Comunicare şi relaţii publice.

Comunicarea prin mass-media a devenit definitorie pentru cultura în care trăim. Mesajele de pe reţelele de socializare, clipurile filmate de vloggeri, ştirile de pe mediile clasice (TV, radio, presă) – toate fac parte din realitatea noastră cotidiană. Specializarea Comunicare şi relaţii publice te ajută să devii un comunicator persuasiv, capabil să îşi transmită eficient mesajele în acest mediu.

Concret, aici vei învăţa:
- cum să stabileşti obiective în comunicare;
- cum să găseşti canalele media potrivite, mijloacele și modalităţile prin care să duci la îndeplinire aceste obiective;
- cum să dezvolţi relaţia cu presa, cu partenerii, furnizorii, clienții, cu societatea; - cum să îmbunătăţeşti imaginea unei instituţii;
- cum să comunici mai bine şi să interacţionezi eficient cu oamenii;
- cum să redactezi și editezi comunicate de presă, știri, newslettere, rapoarte de activitate în formate tradiționale sau multimedia ş.a.;
- cum să ţii un discurs în faţa unui public;
- cum să faci faţă unor situații de criză şi să te adaptezi la contexte noi;
- cum să evaluezi atitudinile publicului, să obții înțelegerea, acceptarea și încrederea acestuia.

Înfiinţată în 2004, specializarea Comunicare şi relaţii publice îţi oferă oportunitatea de a studia bazele teoretice ale domeniului, în cadrul cursurilor, şi apoi de a le aplica prin activităţi de seminar sau prin proiecte extracuriculare. Prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea de proiectelor în echipe multidisciplinare şi vizite de documentare îţi oferim şansa de a simţi pulsul pieţei muncii şi te aducem cu un pas mai aproape de angajare.

Ce meserii te aşteaptă? Absolvenţii noştri lucrează în:
- agenții de relații publice;
- departamente de specialitate ale guvernului, administrației publice și ale diferitelor servicii publice;
- organizații non-profit;
- ONG-uri;
- departamente specializate în relații publice, în cadrul unor companii private (public relations, corporate communication, public affairs, advertising, social media management);
- secții specializate, dedicate diferitelor probleme: relații cu presa, cu consumatorii, cu investitorii, cu agențiile guvernamentale, etc.

De ce să faci Comunicare şi relaţii publice la UVT şi nu altundeva? Iată doar 3 motive:

1. Avem o programă de studiu dinamică, aliniată la cerinţele pieţei muncii şi la dezvoltarea tehnologiei din domeniu. Credem cu tărie în importanţa practicii şi susţinem participarea studenţilor la stagii sau internship-uri în cadrul unor companii, la organizarea de evenimente şi campanii în cadrul facultăţii, la implicarea în proiecte extracuriculare.

2. Studenţii pot alege să studieze şi cursuri de la alte facultăţi, numite cursuri transversale, completându-şi cunoştinţele de bază în comunicare cu unele din domeniul economiei, psihologiei, dreptului, artelor ş.a.

3. Punem accent pe internaționalizare, colaborând strâns cu alte centre universitare din țară și străinătate. Prin programul Erasmus poţi studia un semestru într-o universitate din Europa, cu bursă, dezvoltându-te personal prin contactul cu o altă cultură.

Informații generale:
Domeniul de studii: Științe ale comunicării
Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice
Durată: 3 ani (6 semestre)
Nr. de credite: 180
Forma de învăţământ: cu frecvență
Calificare conferită la absolvire: Licenţiat în Ştiinţele comunicării
Programul de studii este acreditat (calificativul „încredere”, în baza avizului Consiliului ARACIS din 23.07.2015.
Capacitatea de școlarizare în primul an de studii – 110 studenţi/an).
Adresabilitate: absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; absolvenți/ studenți ai altor facultăți, care doresc să urmeze o a doua specializare.

Descrierea specializării
Programul de studii Filosofie are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Filosofiei prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Filosofie asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Scurt istoric al programului de studii
Programul de studii Filosofie a luat ființă în anul 1990, când a fost inaugurată Catedra de Filosofie. Din 2005 devine Catedra de Filosofie și Științe ale Comunicării, iar din 2006 i se alătură, sub același nume, specializarea Jurnalism și specializarea Biblioteconomie și Știința Informării – devenită ulterior Științe ale Informării și Documentării, propunându-și ca împreună să promoveze studiile de specialitate în cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și pe plan regional și național. Programele sale academice au ca scop dezvoltarea curriculară a studiilor filosofice și de stiințele comunicării prin publicarea unor lucrări de referință și crearea unui cadru instituțional necesar formării de specialiști.

Arii de specializare
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat). Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie - nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy - nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat.

Traseul parcurs
Programul de studii Filosofie este organizat astfel: Filosofie - nivel licenţa, Philosophical Counselling and Consultancy - nivel Master, doctorat în Filosofie – nivel Doctorat. Dacă veți alege să studiați Filosofie, veți învăța să: Identificați, analizați şi soluţionați probleme interumane şi interculturale; Produceți, proiectați şi comunicați idei filosofice; Abordați teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente.;

Specializarea Filosofie vă pregătește pentru următoarele profesii:
Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi gimnazial; Consilier pentru tineret; Publicist;
Consiler de etică

Posibile ocupatii
Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei. Coduri C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):
Filozof 263301 Istoric 263302 Istoriograf 263303 Politolog 263304 Cercetător în filozofie 263305 Asistent de cercetare în filozofie 263306 Cercetător în istorie 263307 Asistent de cercetare în istorie 263308 Cercetător în ştiinţe politice 263309 Asistent de cercetare în ştiinţele politice 263310
Profesii înrudite: Consilier parlamentar european; Consultant proiecte europene; Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Oportunitati de angajare
Deprinderile şi abilităţile practice însuşite în cadrul acestui program de studii sunt de maximă utilitate în vederea integrării pe piaţa muncii atât la nivel local şi regional, cât şi la nivel naţional şi internaţional, absolvenţii de Filosofie având posibilitatea de a urma cariere profesionale diverse: învăţământ, cercetare, management cultural, publicistică, jurnalism, consiliere, etc.

Puncte tari
Cultivând un orizont cultural adecvat, programul de studii Filosofie oferă şansa unei experienţe intelectuale deosebite: libertate de exprimare, comunicare flexibilă şi deschisă, analiză critică a opiniilor, creativitate, capacitate de gândire critică şi de argumentare, dialog constructiv. În plus, pregătirea în Filosofie oferă studenţilor așa-numitele competențe transferabile, esențiale în toate carierele creative și de răspundere: capacitate de negociere, organizare, deschidere către nou, planificare, gândire independentă, rezolvare de probleme. Totodată, programul de studii Filosofie se remarcă prin colaborarea cu centre universitare de prestigiu din tară şi din străinătate, este în concordanţă cu standardele internaţionale şi promovează un învăţământ centrat pe student.

Practica de specialitate
Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.

Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.

Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art. 3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.
Informații suplimentare privind activitățile de voluntariat se pot obține accesând următorul Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat

Vrei să înveţi cum se scrie şi se filmează o ştire? Cum se montează un material audio-video? Sau cum să faci promovare pe reţelele de socializare? Cum e cu blogging-ul şi vlogging-ul? Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le afli devenind student la Jurnalism.

Facultatea noastră îţi oferă oportunitatea de a învăţa bazele unei meserii dinamice, conectate la realitatea în schimbare din domeniul media. Aici afli esenţa noţiunilor teoretice în sala de curs, iar apoi faci aplicaţii practice în laboratoare şi în studioul televiziunii studenţeşti UVT TV. Înfiinţată încă din 1992, Specializarea Jurnalism îţi oferă şansa de a învăţa de la profesori cu experienţă în practicarea acestei meserii şi în studiul mass-media. Dintre numeroşii absolvenţi care au învăţat aici bazele jurnalismului, o parte se află în redacţiile televiziunilor naţionale ProTV, Antena 1 sau Realitatea TV, alţii lucrează în filialele regionale ale reţelei Radio România şi TVR, în redacţiile unor publicaţii ca Adevărul sau Tion.ro, la agenţii de presă sau în proiecte independente pe piaţa media. Iar alţii s-au reorientat către domenii înrudite: relaţii publice, publicitate, comunicare organizaţională..

Concret, aici vei învăţa:
- să scrii materiale jurnalistice de diverse genuri (ştire, interviu, reportaj ş.a.) şi pentru diverse medii (TV, radio, presă scrisă şi online),
- să înţelegi şi să foloseşti limbajul audiovizual,
- să parcurgi paşii necesari creării şi promovării unui produs media online (design web şi producţia unei publicaţii, tehnici de comunicare în social media ş.a.),
- să analizezi critic fenomenul media,
- să utilizezi eficient tehnici de persuasiune,
- ...iar lista nu se încheie aici..


În plus, poţi face practică într-un studio de televiziune dotat cu echipamente de ultimă generaţie: UVT TV este o televiziune studenţească despre care poţi afla mai multe aici și aici.

Ce meserii te aşteaptă? Absolvenţii noştri lucrează în:
- Ziarist;
- Critic literar; Critic muzical;
- Comentator radio TV;
- Redactor rubrica;
- Jurnalist TV;
- Corespondent presă;
- Critic de artă;
- Editorialist;
- Fotoreporter etc.

De ce să studiezi Jurnalsim la UVT şi nu altundeva? Iată doar 3 motive:

1. Avem o programă de studiu dinamică, aliniată la cerinţele pieţei muncii şi la dezvoltarea tehnologiei din domeniu. Credem cu tărie în importanţa practicii şi susţinem participarea studenţilor la stagii sau internship-uri în cadrul unor companii, la organizarea de evenimente şi campanii în cadrul facultăţii, la implicarea în proiecte extracuriculare.

2. Studenţii pot alege să studieze şi cursuri de la alte facultăţi, numite cursuri transversale, completându-şi cunoştinţele de bază în comunicare cu unele din domeniul economiei, psihologiei, dreptului, artelor ş.a.

3. Punem accent pe internaționalizare, colaborând strâns cu alte centre universitare din țară și străinătate. Prin programul Erasmus poţi studia un semestru într-o universitate din Europa, cu bursă, dezvoltându-te personal prin contactul cu o altă cultură.

Vrei să înveți cum să îți folosești creativitatea în scopul creării textelor sau a designului publicitar? Cum să realizezi și să gestionezi eficient un produs publicitar sau o campanie publicitară? Sau cum să construiești și să gestioneze eficient comunicarea, brandul şi imaginea de marcă a instituţiilor sau a persoanei? Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le afli devenind student la Publicitate.

Specializarea Publicitate își propune să formeze generaţii cu o nouă viziune asupra fenomenului publicitar, generații care să contribuie la construirea și consolidarea unui brand de țară, de persoană sau de produs.

Concret, aici vei învăţa:
- cum să proiectezi și să realizezi produse publicitare în conditii prestabilite (afise, broșuri, pagini de facebook, continut tip text, video, audio, foto, campanii publicitare etc.);
- cum să elaborezi un produs publicitar sau o campanie publicitară de la faza inițială și până la analiza feedback-ului primit de la client;
- cum să identifici şi să utilizezi corespunzător elementele specifice de deontologie şi de responsabilitate socială;
- cum să înțelegi comportamentul consumatorului de azi și să vii în întâmpinarea nevoilor lui;
- cum să abordezi teoretic şi practic situaţii-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente;
- cum să redactezi și editezi texte publicitare pentru canale tradiționale sau multimedia ş.a.;
- cum să evaluezi atitudinile publicului, să obții înțelegerea, acceptarea și încrederea acestuia.

Înființată în anul 2009, specializarea Publicitate îţi oferă oportunitatea de a studia bazele teoretice ale domeniului, în cadrul cursurilor, şi apoi de a le aplica prin activităţi de seminar sau prin proiecte extracuriculare. Îți oferim oportunitatea de a simți în ansamblu fenomenul mass-media, strategiilor publicitare, promovării imaginii de marcă şi a comunicării de brand.

Ce meserii te aşteaptă?
Absolvenţii noştri lucrează pe poziții de: - copywriter;
- media planner;
- social media expert;
- brand manager;
- art director etc.;

De ce să faci Publicitate la UVT şi nu altundeva? Iată doar 3 motive:

1. Încurajăm creativitatea studenților noștri și le oferim posibilitatea dezvoltării acesteia oferindu-le o bază teoretică solidă, profesori competenți și deschiși, şi sesiuni de practică specializată în instituţii de profil.

2. Studenţii pot alege să studieze şi cursuri de la alte facultăţi, numite cursuri transversale, completându-şi cunoştinţele de bază în comunicare cu unele din domeniul economiei, psihologiei, dreptului, artelor ş.a.

3. Punem accent pe internaționalizare, colaborând strâns cu alte centre universitare din țară și străinătate. Prin programul Erasmus poţi studia un semestru într-o universitate din Europa, cu bursă, dezvoltându-te personal prin contactul cu o altă cultură.

Descrierea specializarii.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene răspunde unor cerinţe stringente ale societăţii actuale. Încadrarea în criteriile de performanţă europene şi internaţionale reprezintă o preocupare majoră în societatea noastră, motiv pentru care formarea specialiştilor în domeniile relațiilor internaţionale şi studiilor europene este considerată prioritară. În cadrul specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se asigură pregătirea teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Scurt istoric al programului de studii.
Specializarea „Relații Internaționale și Studii Europene” (linia cu predare în limba română) s-a dezvoltat constant de-a lungul vremii. Parcursul acestei specializări este parte a istoriei facultății în cadrul căreia funcționează. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării este cea mai tânără din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, fiind înființată în 1999. Piatra de temelie a facultății a fost pusă de conf. univ. dr. Gabriela Colțescu, primul decan al instituției din 1999 până în 2003. La acea vreme denumirea oficială era: Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării, având două specializări: „Științe Politice” și „Relații Internaționale și Studii Europene”. Pornind de la aceste două specializări inițiale facultatea s-a dezvoltat în mai multe etape.

Arii de specializare.
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene vă pregătește (printre altele) pentru următoarele profesii: Referent relaţii externe (241913); Consilier afaceri europene (241949); Politolog (244304); Comentator publicist (245102); Editorialist (245108).

Traseul parcurs.
Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii Europene – în limba română și germană, Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Ştiinţe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării), fiind organizată pe cele trei nivele de funcţionare a învăţământului universitar românesc (Licenţă, Master şi Doctorat).

Posibile ocupatii.
Dacă veți alege să studiați Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, veți învăța să: a) Elaborați proiecte europene si internaţionale; b) Utilizați metodologii de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene;
c) Proiectați strategii in domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene; d) Asigurați asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse. Profesii înrudite: Consilier parlamentar european; Consultant proiecte europene; Consilier relații transnaționale; Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Oportunitati de angajare.
Absolvenții specializării „Relații Internaționale și Studii Europene” pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor firme din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții R.I.S.E au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.
Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, R.I.S.E se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile socio-politice aftlate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare (dovada este în primul rând existența unei linii cu predare în limba română și a uneia cu predare în limba germană), colaborarea strînsă cu alte centre universitare din țară și străinătate.

Practica de specialitate.
Informații sintetice despre practica de specialitate: a) Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr. 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru.
b) Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării.
c) Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator.
d) Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctul b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.
La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:
Art.3.
(1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.
(2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”.
(3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.
Art.4.
(1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT.
(2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat.
(3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.

Descrierea specializarii. Științele Politice reprezintă domeniul de studiu preocupat de descrierea și analiza principiilor, instituțiilor și proceselor guvernamentale la nivel local, național, regional și internațional.

Scurt istoric al programului de studii . Specializarea Științe Politice a fost înființată în anul 1999 ca specializare în cadrul nou createi Facultăți de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, cea mai tânără din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Piatra de temelie a facultății a fost pusă de conf. univ. dr. Gabriela Colțescu, primul decan al instituției din 1999 până în 2003. Pe parcursul timpului, noua specializare la nivel de licență s-a dezvoltat treptat ajungând să ofere programe de studiu la nivel masteral și doctoral.

Arii de specializare. Astăzi, facultatea asigură pregătirea de specialitate în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (în limba română și germană), Filosofie, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Științe ale Informării și Documentării și Publicitate, în patru domenii de studiu (Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Filosofie și Științe ale Comunicării).

Traseul parcurs. Specializarea Științe Politice oferă oportunități de studiu pe cele trei nivele de funcționare a învățământului universitar românesc: Licență, Masterat și Doctorat.

Posibile ocupatii. Legislator, membru al executivului, înalt conducător al administrației publice (cod COR 111); Politolog (cod COR 244304); Comentator publicist ( cod COR 245102); Editorialist (cod COR 245108); Secretar organizație politica (cod COR 111404); Referent administrație publica (cod COR 242204); Consilier organizație politică (cod COR 111401); Cercetători si asistenți de cercetare in filozofie, istorie si politologie (cod COR 2583); Consilier afaceri europene (cod COR 241949).

Oportunitati de angajare. Specializarea Științe Politice are o relevanță aparte în societatea românească postcomunistă. Aceasta oferă studenților instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane și abilitățile necesare participării la transformarea și consolidarea instituțiilor democratice. Încurajarea spiritului critic, dezvoltarea unor valori și comportamente asociate unui leadership dinamic, înțelegerea complexității fenomenului social-politic și profesionalizarea politicului sunt câteva dintre cele mai importante repere ale acestei specializări. Dacă veți alege să studiați Științe Politice, veți învăța să elaborarăți și gestionați proiectele, planurile, programele și acțiunile social- politice; proiectați strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale; susțineți, promovați și comunicați idei și valori sociale si politice. Aceste competențe și cunoștințe sunt solicitate tot mai mult de către angajatorii care activează în domeniul social-politic precum instituțiile publice, organizațiile societății civile și organizațiile lucrative.

Puncte tari. Există câteva elemente care fac programul nostru de studii atractiv în raport cu alte programe similare din țară. În primul rând, din punct de vedere curricular, sunt ofertate discipline precum Gen si Politica, Studii de arie – Europa Centrală și de Sud-Est, Analiză de discurs, Politică regională etc., cursuri care cu greu se regăsesc printre cursurile ofertate de alte facultăți de profil din țară. Apoi, există programe si oportunități de practică pentru studenții noștri rezultate din poziționarea geografică a Universității noastre, cum ar fi programele de cooperare transfrontalieră sau programele ADR Vest. Nu în ultimul rând, proximitatea cu centre universitare de prestigiu (precum Universitatea din Szeged, Universitatea din Belgrad) facilitează transnaționalizarea învățământului și cercetării, precum și dezvoltarea colaborării academice și extra-curriculare în context multicultural.

Practica de specialitate . Practica de specialitate face parte din planul de învățământ și se efectuează de către toți studenții anilor II și III, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultății, centre și institute de cercetare, societăți comerciale, regii autonome sau alte unități care pot să asigure condiții de completare și aplicare a cunoștințelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfășurare a practicii intră în obligația cadrului didactic coordonator, iar alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student.

Voluntariat. În cadrul specializării Științe Politice, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Acest regulament prevede faptul că studenții UVT pot primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat, credite ce vor fi trecute în suplimentul de diplomă. Informații suplimentare privind activitatea de voluntariat se pot obține accesând următorul link

Îți dorești să urmezi o carieră interdisciplinară, combinând competențe digitale, de gândire critică, creativitate și de comunicare, lărgindu-ți orizontul cunoașterii prin îmbinarea sțiintelor comunicării și a tehnologiilor digitale? Vrei să cunoști cât mai multe despre lumea digitală și să utilizezi programe de ultimă generație? Atunci locul tău e la Media digitală.

Programul de studii Media digitală are ca obiectiv formarea de specialiști în acest domeniu interdisciplinar și actual al societății de astăzi, bazată din multe puncte de vedere pe tehnologie. Prin discipline aflate la intersecția sțiintelor comunicării și a tehnologiilor digitale, acest program urmărește să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Programul de studii Media digitală asigură atât bazele teoretice de specialitate, dar şi valorificarea acestora în mod practic.

Concret, aici vei învăţa despre:
- analiza informațiilor, analiza și interpretarea datelor;
- producerea de conținut (audio, video, animație, multimedia);
- securitate digitală (prin respectarea normelor etice, de intimitate și securitate);
- dezvoltarea de aplicații și platforme (digitale, mobile, online).

Specializarea Media Digitală îţi oferă oportunitatea de a studia bazele teoretice ale domeniului, în cadrul cursurilor, şi apoi de a le aplica prin activităţi de seminar sau prin proiecte extracuriculare. Prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea de proiectelor în echipe multidisciplinare şi vizite de documentare îţi oferim şansa de a simţi pulsul pieţei muncii şi te aducem cu un pas mai aproape de angajare.

Ce meserii te aşteaptă? Absolvenţii noştri se vor putea angaja ca:
- Producător de conținut digital;
- Producător de conținut multimedia;
- Designer Web și Grafică;
-Content manager;
- Analist comportamentul consumatorilor online;
- Web Copywriter;
- Social Media Manager;
- Editor social media.

De ce să faci Media Digitală la UVT şi nu altundeva? Iată doar 3 motive:

1. Avem o programă de studiu dinamică, aliniată la cerinţele pieţei muncii şi la dezvoltarea tehnologiei din domeniu.  Credem cu tărie în importanţa practicii şi susţinem participarea studenţilor la stagii sau internship-uri în cadrul unor companii, la organizarea de evenimente şi campanii în cadrul facultăţii, la implicarea în proiecte extracuriculare.

2. Infrastructură adecvată la nivelul UVT (ex. platforme de e-Learning, acces pachetul de aplicații Google Apps pentru educație), existând oferte de colaborare/sprijin de la conducerea UVT și alte facultăți.

3. Punem accent pe internaționalizare, colaborând strâns cu alte centre universitare din țară și străinătate. Prin programul Erasmus poţi studia un semestru într-o universitate din Europa, cu bursă, dezvoltându-te personal prin contactul cu o altă cultură.

  • În fiecare an universitar, la final, studenții sunt reclasificați în funcție de rezultatele anuale obținute, fapt ce le permite trecerea de la locurile cu taxă la cele bugetate și invers.

Centrele județene de înscriere și admitere 2019

Colegiul Național „DECEBAL” DEVA

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22 ,Municipiul Deva, Județul Hunedoara (Intrarea de pe strada Andrei Șaguna)

Centrele județene de înscriere și admitere funcționează în perioada 16-19 iulie 2019, în intervalul orar 9:00 - 14:00
Colegiul Național „GHEORGHE ȚIȚEICA”

Str. Crișan, nr. 50 Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți

Centrele județene de înscriere și admitere funcționează în perioada 16-19 iulie 2019, în intervalul orar 9:00 - 14:00
Colegiul Național „TRAIAN LALESCU”

B-dul. A.I. Cuza, Nr. 7 Reșița, județul Caraș-Severin

Centrele județene de înscriere și admitere funcționează în perioada 16-19 iulie 2019, în intervalul orar 9:00 - 14:00
Colegiul Național „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Str. Carol I, Nr. 41 Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

Centrele județene de înscriere și admitere funcționează în perioada 17-19 iulie 2019, în intervalul orar 9:00 - 14:00
Colegiul National „ECATERINA TEODOROIU”

Str. 1 Decembrie 1918, nr 25 bis, Tg. Jiu, judetul Gorj

Centrele județene de înscriere și admitere funcționează în perioada 16-19 iulie 2019, în intervalul orar 9:00 - 14:00

Calendarul admiterii la sediul PFC: iulie 2019

15-22 iulie

Luni-Vineri: orele 9-15

Depunerea dosarului de înscriere

Descarcă fișier

23 iulie

Proba scrisă opțională (10-11); interviu de limbă la RISE Germană (8-9:30, sala 518)

După amiaza: evaluarea dosarelor, corectarea lucrărilor de la proba opțională și afișarea rezultatelor la toate specializările.

24 iulie

orele 9-14

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor; refacerea clasamentului după contestaţii şi afişarea rezultatelor.

Contestațiile se depun la Secretariatul PFC.

25-26 iulie

orele 9-14

Plata taxei de confirmare la casieria UVT

Plata se poate face și prin virament bancar, conform instrucțiunilor din rubrica dedicată.

27 iulie

După ora 14.

Afișarea rezultatelor finale

Rezultate

Plata taxei de confirmare 18-19 septembrie http://plationline.uvt.ro/

Link

Documente admitere

Metodologia de admitere

Descarcă fișier

Condiții de admitere

Extras din Metodologia de admitere

Descarcă fișier

Acte necesare

Extras din Metodologia de admitere

Descarcă fișier

Fișă de înscriere

Descarcă fișier

Proba opțională

Extras din Metodologia de admitere

Descarcă fișier

Locuri speciale

pentru absolvenții liceelor din zona rurală

Lista liceelor

Taxe de admitere și studiu

Valoare taxă: 150 ron


Taxa de înscriere se poate plăti la Casieria UVT (Blvd. V. Pârvan 4, Timișoara) sau prin bancă.
În cazul plății taxei de înscriere prin bancă (în special în cazul celor care se înscriu în centrele regionale), chitanța se atașează în copie la Dosarul de înscriere (deci mai întâi se plătește taxa și apoi se aduce Dosarul la Înscriere).

Descarcă formularul de plată prin bancă.

Program de functionare a casieriei UVT în perioada inscrierilor:
Luni - Vineri: 09:00 - 16:00
Sâmbâtă: 09:00 - 13:00
Duminică nu funcționează casieria

Valoare taxă: 150 lei.


Această taxă reprezintă confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere la specializarea aleasă. Neplata acestei taxe în termenul stabilit în calendar conduce la pierderea calităţii de candidat admis.


Taxa de confirmare se poate plăti la Casieria UVT (Blvd. V. Pârvan 4, Timișoara) sau prin bancă. Plata prin bancă se poate face doar în data de 25 iulie.
În cazul plății taxei de confirmare prin bancă, chitanța scanată (fotografiată) se trimite în aceeași zi la adresa corina.catana@e-uvt.ro.

Descarcă formularul de plată prin bancă.


Program de functionare a casieriei UVT în perioada inscrierilor:
Luni - Vineri: 09:00 - 16:00
Sâmbâtă: 09:00 - 13:00
Duminică nu funcționează casieria

Valoare taxă: 900 lei.


Studenţii admişi la forma cu taxă sunt obligați să plătească la confirmare, în afară de taxa de confirmare a locului, 30% din valoarea taxei anuale de studiu (900 lei).


Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine pierderea locului obţinut prin concurs.
Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu.
Achitarea avansului pentru taxa de studiu se poate face la casieria UVT sau prin bancă.

Descarcă formularul de plată prin bancă.

Program de functionare a casieriei UVT în perioada inscrierilor:
Luni - Vineri: 09:00 - 16:00
Sâmbâtă: 09:00 - 13:00
Duminică nu funcționează casieria

Cerere de scutire a taxei de înscriere

Descarcă fișier

Facilități de cazare pe perioada admiterii

Pentru a beneficia de cazare gratuită într-unul dintre căminele UVT, completați cererea alăturată.

Cerere solicitare cazare

Îți stăm la dispoziție telefonic, prin email, la sediul facultății și în centrele regionale din țară

Arhiva rezultatelor admiterii

Ultima medie pe un loc bugetat în iulie 2018

  • Administrație publică: 6,61
  • Comunicare și relații publice: 8,25
  • Filosofie: 6,60
  • Jurnalism: 6,50
  • Publicitate: 7,90
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene: 7,28
  • Ştiinţe Politice: 6,06