Anunț de selecție pentru bursă de cercetare 2021

Anunț de selecție pentru bursă de cercetare 2021*
Fișa stagiului de cercetare

Structura care oferă stagiul: Proiectul Jean Monnet rețea European Capital of Culture and Cross-border Urban Cohesion**

Contact: lect. dr. Corina Turșie (corina.tursie@e-uvt.ro)

Studenți eligibili: masteranzi în anul 2 la programele masterale ale PFC (atât ale Departamentului de Științe Politice, cât și ale Departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării), cât și ale CBG (Departamentul de Geografie).

Subiect: Capitale Europene ale Culturii și dezvoltare urbană

Obiectiv:
Stagiul urmărește să analizeze măsura și modalitățile în care titlul de Capitală Europeană a Culturii contribuie la dezvoltarea urbană în orașe aflate în regiuni de frontieră. Care este rezultatul demersurilor create pentru a pregăti orașul pentru anul de deținere a titlului de Capitală Culturală Europeană precum și moștenirea acestuia, asupra dezvoltării urbane?

Pe perioada stagiului se va realiza atât o analiză a documentelor (Bid Book, Strategia culturală pe termen lung a orașului, documente de monitorizare a implementării) cât și interviuri cu actori cheie din orașele analizate, asupra următoarelor subiecte:
– sub ce formă a fost luată în considerare dezvoltarea urbană ca obiectiv al orașului capitală culturală, în documentele oficiale ale candidaturii? Ce instrumente de măsurare a dezvoltării urbane au fost propuse? Ce date au fost colectate până în prezent?
– care au fost marile proiecte de dezvoltare urbană propuse și ce s-a făcut până acum? având în vedere că Timișoara ar fi trebuit inițial să dețină titlul în 2021, dar a primit o amânare de 2 ani, din cauza pandemiei, ce ar putea face în plus Timișoara până în anul 2023, pentru a mobiliza prin cultură dezvoltarea urbana?
– cum văd actorii culturali dezvoltarea urbană? Există locuri potrivite pentru implementarea proiectelor culturale în oraș? Ce ar trebui îmbunătățit?
– cum pot administrațiile locale să încurajeze activitățile culturale prin demersuri de dezvoltare urbană și teritorială? Cu ce obstacole se confruntă acestea?
– sub ce formă a fost luată în considerare cooperarea transfrontalieră în documentele oficiale ale candidaturii? Dar în acțiunile implementate până în prezent? Care este legătura acestora cu dezvoltarea urbană sau teritorială?

Metodologie:
– studiu de caz asupra Timișoara 2023 și complementar, asupra încă unei Capitală Europene ale Culturii, din trecut sau viitor, având poziționarea într-o regiune aproape de frontieră
– interviuri (online, telefonice) cu actori cheie implicați în programul Capitală Europeană a Culturii în orașele vizate și cu actori politici, reprezentanți ai administrației publice locale
– analiza documentelor

Bursă de cercetare și durata:
– 3 luni
– 400 Euro/lună
– perioada: 1 martie-31 mai 2021

Calendar de lucru:
– luna 1: – analiza documentelor
– alcătuirea grilei de interviu și a listei actorilor cheie de contactat
– luna a 2-a: – realizarea interviurilor
– prelucrarea datelor colectate
– luna a 3-a: – prelucrarea datelor colectate
– redactarea raportului de cercetare, ce va fi parte componentă a lucrării de disertație
ce va fi susținută în anul universitar 2020-2021.

Evaluare finală:
– raportul de cercetare poate reprezenta o secțiune sau un sumar al lucrării de disertație, va avea aprox. 20 pagini, cu structura: introducere, metodologie, rezultate, discuție, concluzii.
– predarea lucrării de disertație: conform calendarului examenului de susținere a disertației (la începutul lui iulie 2021)
– susținerea publică a disertației ca examen de final de studii în anul universitar 2020-2021.

Alte detalii:
– unde va fi cazul, lucrarea poate fi supervizată în cotutelă între liderul de proiect CECCUT/UVT și un cadru didactic titular al masteratului de unde provine studentul.

Numărul de stagii disponibile pentru anul universitar 2020-2021: 1

Selecția candidaților se va face pe baza a două probe:
– Analiza dosarului de candidatură cuprinzând: Scrisoare de motivație (argumentând asupra interesului pentru tema de cercetare) și CV (în lb. română, engleză sau franceză).
– Interviu (în limba română).

Dosarul de candidatură se va expedia la adresa: corina.tursie@e-uvt.ro, până cel târziu 8 februarie 2021, ora 12.00. Data și ora interviului (în luna februarie 2021) va fi anunțată prin email candidaților cu 48 de ore în avans.

* Notă: în anul universitar 2018-2019 studentul bursier CECCUT a fost Ștefan Lorint, Masterand an 2 – IDMGA/PFC. În anul universitar 2019-2020 studenta bursieră a fost Mădălina Glonți, Masterandă an 2 – CBG. Rapoartele de cercetare vor fi disponibile la www.ceccut.eu.

** with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union, Jean Monnet
Network 2018-2021, Project Reference: 599614-EPP-1-2018-1-LU-EPPJMO-NETWORK, “L’intégration communautaire de politiques culturelles: Capitales européennes de la culture et de la cohésion urbaine”(CECCUT).

Share Now