ANUNȚ IMPORTANT BURSE SEMESTRUL II

BURSE DE MERIT
Conform Regulamentului de acordare a burselor, pentru bursele de merit NU SE DEPUNE DOSAR.
BURSE SOCIALE OCAZIONALE
Bursele sociale ocazionale se acorda conform cap.II 3, art. 19, din Regulamentul de acordare a burselor.
Bursa pentru ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte și încăltăminte se acorda:
– studențiilor cu unul sau ambii părinți decedați
– studenții pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul
– studenții defavorizați socio-economic (cu trei luni înaintea depunerii cererii au avut 75% din salariu minim NET/ membru din familie
Bursa social ocazională se acordă și pentru maternitate sau pentru deces .
Documentele necesare a fi depuse în vederea obținerii unei burse sociale ocazionale sunt cele prevăzute în Anexa 2 a Regulamentului .
CALENDAR DE DERULARE A PROCESULUI DE ACORDARE A BURSELOR
1. Preluarea dosarelor, daca este cazul- 02..03 – 06.03

2. Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri -11.03

3. Preluarea contestațiilor la nivel de facultate – 12.03

4. Analizarea și soluționarea contestațiilor de către comisia de acordare a burselor – 13.03

5. Preluarea contestațiilor la nivel de universitate – 16.03

6. Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel UVT – 17.03

7. Afișarea listelor finale cu studenți bursieri. Transmiterea centralizatorului final la prorectorat  – 18.03

8. Transmiterea statului de plată a burselor la departamentul economic-financiar – 19.03

Share Now