Anunț important Burse

PRELUAREA DOSARELOR PENTRU TOATE CATEGORIILE DE BURSE SE DESFASOARA ÎN PERIOADA 28.10.2019 – 7.11.2019, LA CABINETUL 511, INTERVALUL ORAR 10 – 13
*Pentru evaluarea dosarelor de burse sociale pentru anul universitar 2019-2020, valoarea salariului de baza minim net pe economie
luată in considerare este in considerare este 1.263 lei/luna. Conform art.16 alin 3 din Regulament, lunile care se iau in considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: iunie, iulie si august. Dosarele pentru bursa sociala, indiferent de anul de studiu se preiau cu documente complete, inclusiv extras de cont, pe numele celui care solicita bursa. In caz contrar, nu se vor prelua dosarele
*Pentru calculul burselor acordate etnicilorromâni conform HG 844/2008 se utilizeazacursul de schimb BNR din data de 30.09.2019,de 4,7511 euro.
*Pentru bursele de excelenta, dosarele sedepun la secretariatul facultatii.

Descarcă regulamentul de acordare a burselor 

Share Now