Anunț privitor la disciplinele complementare

Vă reamintim faptul că pentru finalizarea studiilor universitare de licență, toți studenții UVT trebuie să parcurgă și să promoveze cel puțin trei discipline complementare.

Astfel, accesând platforma www.dct.uvt.ro:
– studenții din anul terminal care nu au parcurs și promovat deja trei discipline complementare până în prezent, pot opta, până cel târziu la data de 18 februarie 2020, pentru a urma între 1 și 3 discipline complementare în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, în funcție de câte discipline complementare nu au parcurs până la acest moment, achitând până cel târziu la data de 21.02.2020 o taxă de 100 de lei pentru fiecare disciplină ce urmează a fi parcursă;

studenții înmatriculați la programe de studii universitare de licență cu o durată de 4 ani (240 de credite), aflați în prezent în anul 3 de studii, care nu au parcurs și promovat deja trei discipline complementare până în prezent, pot opta, până cel târziu la data de 18 februarie 2020, pentru a urma o disciplină complementară în semestrul al II-lea al anului universitar 2019- 2020, achitând până cel târziu la data de 21.02.2020 o taxă de 100 de lei/disciplină;

– studenții înmatriculați în prezent în anul 2 al studiilor universitare de licență care nu au optat pentru a parcurge o disciplină complementară în semestrul al II-lea al acestui an universitar, pot face acest lucru până cel târziu la data de 18 februarie 2020, fără a achita vreo taxă suplimentară.

După începutul semestrului nu se va mai permite niciun fel de înscriere la/modificare a disciplinelor complementare parcurse.
Sunt disponibile pentru alegere doar acele discipline complementare care încă au locuri disponibile în semestrul al II-lea al acestui an universitar. Înscrierea la disciplinele complementare se face pe principiul „primul venit-primul servit”, fiecare disciplină având o limită maximă de participanți, astfel că vă recomandăm să optați pentru participarea la aceste discipline cât mai curând, pentru a beneficia de cât mai multe opțiuni disponibile. În momentul în care o disciplină atinge numărul maxim de participanți înscriși, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru a fi selectată  de către alți studenți.

Înainte de a alege, vă invităm să consultați oferta disciplinelor complementare pentru anul universitar următor, publicată pe site- ul www.dct.uvt.ro, citind descrierile disciplinelor, fișele disciplinelor unde veți găsi detalii despre conținutul acestora, modalitățile de predare, bibliografia necesară sau modalitățile de evaluare, dar și CV-urile cadrelor didactice titulare ale disciplinelor.
Fiecare student va putea opta doar pentru discipline complementare din alt domeniu decât cel în care studiază.

Pentru alte detalii referitoare la disciplinele complementare, studenții să transmită un e-mail pe adresa dct@e-uvt.ro.

Share Now