Burse PFC 14.X.2022 – După contestații


Observații:

1. Bursele de merit se acordă în limita bugetului primit de facultate

2. Studenții eligibili sunt la buget cu medii peste 8.50 la licență și 9.00 la masterat

3. Bursele se acordă proporțional pe specializări și an în funcție de nr. de studenți eligibili

Scenariu posibil:

Dacă o specializare are mai puțini studenți eligibili într-un an va primi mai puține burse de merit decât o alta specializare care are mai mulți studenți eligibili

Deci, se poate întâmpla ca la o specializare sa fie doar câțiva studenți eligibili și sa nu fie alocată nici o bursă de merit chiar dacă mediile sunt mari, sau la o specializare cu puțini studenți eligibili să fie acordate proporțional mai puține burse chiar dacă mediile sunt mai mari decât la alte specializări.

De reținut: bursele de merit se acordă proporțional în funcție de numărul de studenți eligibili pe fiecare an/specializare

Regulamentul UVT este aici


Următoarele etape ale procesului de acordare a burselor sunt:

  • Preluarea online a contestațiilor la nivel de facultate 10.11-11.11 burse.fspfsc@e-uvt.ro
  • Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor 14.11
  • Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate 15.11 burse.uvt@e-uvt.ro
  • Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de universitate 16.11