Calendarul procesului de acordare a burselor, semestrul II, 2022-2023

Calendarul procesului de acordare a burselor, semestrul II, 2022-2023

CALENDARUL PROCESULUI DE ACORDARE A BURSELOR

SEMESTRUL II

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

ActivitatePerioadă/Termen
Preluarea dosarelor (dacă este cazul)01.03-10.03
Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri13.03
Preluarea contestațiilor la nivel de facultate14.03
Analizarea si soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor15.03
Preluarea contestațiilor la nivel de universitate16.03
Analizarea si soluționarea contestațiilor la nivel de universitate17.03
Afișarea listelor finale cu studenții bursieriTransmiterea centralizatorul final la Prorectorat20.03
Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul EconomicFinanciar24.03