Bursa CECCUT masteranzi an 2

Anunț de selecție pentru bursă de cercetare 2019-2020* Fișa stagiului de cercetare Structura care oferă stagiul: Proiectul Jean Monnet rețea European Capital of Culture and Cross-border Urban Cohesion** Contact: lect. dr. Corina Turșie, Departament...

In Memoriam Robert D. Reisz

Cu nespusă tristețe, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comnicării anunță plecarea fulgerătoare dintre noi a colegului nostru, Prof.Univ.Dr. Robert D. Reisz, la vârsta de doar 55 de ani. Născut la Lugoj în anul 1964, a ...