Bursa CECCUT masteranzi an 2

Anunț de selecție pentru bursă de cercetare 2019-2020* Fișa stagiului de cercetare Structura care oferă stagiul: Proiectul Jean Monnet rețea European Capital of Culture and Cross-border Urban Cohesion** Contact: lect. dr. Corina Turșie, Departament...

Dosare voluntariat

In perioada 20.01.2020 – 07.02.2020, se primesc la secretariat, cam.511, dosare de voluntariat, dupa urmatorul program: 20.01.2020 – 29.01.2020: depunere dosare 30.01.2020 – 04.02.2020: evaluare dosare 05.02.2020: afisare rezultate 06.02...