Recontractare discipline

Actualizat: October 23rd, 2020 la 08:47 amTermenul de depunere și plată este 30.10.2020. Model-cerere-recontractare-Septembrie-2020 Cererea se trimite completată de către student pe adresa secretariatului, secretariat.pfc@e-uvt.ro.

Burse sociale FSPFSC `20-`21

Fișierul este vizibil doar prin autentificare pe platforma @e-uvt.ro Burse sociale FSPFSC `20-`21 Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licen...

Tabel burse etnici 2020-2021

 Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara,  „Plata burselor se face lunar, î...