Burse sociale FSPFSC `20-`21

Fișierul este vizibil doar prin autentificare pe platforma @e-uvt.ro Burse sociale FSPFSC `20-`21 Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licen...

Tabel burse etnici 2020-2021

 Conform art. 9 alin. 1 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara,  „Plata burselor se face lunar, î...

Voluntariat

Actualizat: January 13th, 2021 la 04:47 pmÎn conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta UVT, respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, fiecare student UVT poate primi, pentru des...