Reclasificari licenta

A N U N Ţ                                    Studenţii reclasificaţi pe locurile la buget sunt obligaţi să aibă la dosar diploma de bacalaureat în original, în caz contrar vor fi trecuţi pe locurile cu taxă. Com...