MEC nr. 26.792/23.06.2020

Având în vedere solicitarea MEC nr. 26.792/23.06.2020 referitoare la recalcularea fondului de burse alocat Universității de Vest din Timișoara, necesitatea încadrării în fondurile bugetare aprobate cu această destinație, bursele pentru anii term...