Category: Examene și sesiuni

  • Sesiune sem. II, 2022-2023

    Sesiune sem. II, 2022-2023

    Sesiune sem. II, 2022-2023

  • Finalizarea studiilor universitare

    În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat, examenul de finalizarea a studiilor universitare de licență constă din două probe: Nota finală a examenului de licență reprezintă media notelor obținute la cele 2, iar aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 6, pentru ca examenul […]