Codul drepturilor și obligațiilor studentului și regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara

Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din UVT, ediția I. HS 24 din 19.01.2017. Cuprins Partea I – Codul drepturilor și o...

Apel de candidaturi burse post-doctorale

Actualizat: March 19th, 2018 la 02:58 pmDin motive tehnice, azi Universitatea a fost deconectată de la internet și nu am avut acces la documentele de pe Cloud, amânăm anunțarea rezultatelor concursului de burse post-doctorale ale facultății pe mâi...