Cazare vară 2017

Anunț OSUT

În perioada 1 iunie-1 iulie se depun cereri în vederea obținerii unui loc de cazare pe perioada vacanței de vară, alături de o copie a cărții de identitate; depunerea se face la sediul OSUT, camera 247, de luni până vineri, interval orar 09:00-17:00. De asemenea, cererile pot fi trimise pe mail, la adresa cazarevara@osut.ro, alături de o fotografie a cărții de identitate.

Informații importante:

 • Căminele ce rămân deschise pe perioada verii sunt C 13 și C 17. Valoarea taxei de cazare pe perioada verii este de 150 de lei / loc / lună în căminul C 17 și de 190 de lei / loc/ lună în căminul C 13;
 • Cazarea efectivă a studenților ce beneficiază de un loc de cazare pe durata vacanței de vară se va realiza în perioada 22-23 iulie. Studenții care nu beneficiază de cazare pe perioada verii, au obligația de a elibera camerele până la data de 21 iulie, cel târziu;
 • În această vară, căminele care nu se regăsesc printre cele menționate anterior vor fi închise pentru realizarea de dezinsecții și deratizări, lucrări de renovare, igienizare și de întreținere;
 • De asemenea, și în căminele care sunt deschise pe perioada verii, vor avea loc lucrări de întreținere, reparații, dezinsecție și deratizare, astfel că studenții care locuiesc în aceste cămine au OBLIGAȚIA de a permite accesul în camere pentru astfel de lucrări și de a respecta normele necesare impuse de acestea;
 • Prioritate la cazare au studenții care pe durata vacanței de vară sunt implicați în activități de voluntariat în folosul UVT sau în cadrul organizațiilor studențești din UVT*, studenții care fac practică sau lucrează** pe perioada vacanței de vară. Studenții în an terminal, care intenționează să se înscrie la studii universitare de masterat sau doctorat în cadrul UVT, pot beneficia de cazare în limita locurilor disponibile, după distribuirea locurilor de cazare categoriilor de studenți menționate anterior.
 • Studenții UVT cazați în anul universitar 2016-2017 în cămine UVT de 2 sau 3 locuri / cameră (C 12, C 13, Drept, Camelia) vor avea prioritate la cazarea pe perioada verii în căminul C 13, în funcție de opțiunea lor și numărul de locuri disponibile;
 • Studenții UVT cazați în anul universitar 2016-2017 într-unul din căminele UVT de 4 sau 5 locuri / cameră (C 3, C 15, C 16, C 17) vor beneficia de un loc de cazare în căminul C 17, în funcție de numărul de locuri disponibile;
 • Studenții UVT cazați în anul universitar 2016-2017 în căminele C 13 și C 17, care obțin un loc de cazare pe perioada verii, vor avea prioritate în a-și păstra aceleași locuri;
 • Studenții UVT care nu au locuit în anul universitar 2016-2017 într-un cămin UVT, dar obțin un loc de cazare pe perioada verii vor fi cazați în căminul C 17, în limita locurilor disponibile;
 • Studenții cazați pe perioada verii în căminele UVT și care vor beneficia de loc de cazare în căminele UVT și în anul universitar 2017-2018 într-unul din căminele închise pe perioada verii, își vor prelua noul loc de cazare în perioada 18-19 septembrie 2017;
 • Studenții cazați pe perioada verii în căminele UVT și care NU vor beneficia de loc de cazare în căminele UVT și în anul universitar 2017-2018, vor elibera camerele cel târziu în data de 19 septembrie.

 

*Organizațiile studențești din UVT trebuie să emită adeverințe care să ateste faptul că vor desfășura pe perioada verii activități în folosul UVT, ce necesită implicarea studentului, care, la rândul său, va trebui să atașeze adeverințele prezentei cereri; Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) va verifica și aviza aceste documente justificative.

**Studenții care fac practică sau lucrează pe timpul verii și doresc să beneficieze de un loc de cazare, au obligația de a atașa prezentei cereri o adeverință de la instituția unde se desfășoară stagiul de practică, respectiv de la locul de muncă, atestând calitatea acestora de practicanți, respectiv angajați. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) va verifica și aviza aceste documente justificative.

PRECIZARE: Cu detalii legate de cazarea pentru anul universitar următor revenim imediat ce acestea sunt stabilite.

Share Now

Related Post