Cazări 2022

1. Pentru toți studenții care au avut cereri de cazare depuse în vara/toamna anului 2021 pe platforma de cazare a UVT (indiferent de locul ocupat în ierarhizare):

15 martie 2022: lista studenților care au aplicat pentru un loc de cazare va fi afișată pe site-ul fiecărei facultăți, până la finalul zilei;

16-20 martie 2022: studenții vor accesa un link pus la dispoziție de UVT, unde își vor confirma/infirma intenția de a ocupa un loc de cazare în căminele de care UVT va dispune în acest semestru (atenție: etapă foarte importantă, întrucât lipsa unei confirmări va conduce la imposibilitatea de a mai ocupa un loc de cazare în acest semestru);

– 22 martie 2022: facultățile vor afișa lista studenților care au obținut locuri de cazare (pe baza punctajului pentru cazare calculat la momentul aplicării pentru cazare, în vara anului 2021), în limita locurilor disponibile pentru fiecare facultate în parte.

2. Pentru toți studenții care nu și-au manifestat intenția de a obține un loc de cazare în vara anului 2021 pe platforma de cazare a UVT, precum și pentru studenții menționați la punctul 1, dar care nu au obținut un loc de cazare până în data 22 martie:

16-25 martie 2022: studenții vor accesa un link pus la dispoziție de UVT, unde își vor confirma/infirma intenția de a ocupa un loc de cazare în căminele de care UVT va dispune în acest semestru;

28 martie 2022: facultățile vor afișa lista studenților care au obținut locuri de cazare, precum și a celor aflați pe lista de rezervă (pe baza mediei aferente semestrului I al acestui an universitar), în limita locurilor disponibile pentru fiecare facultate în parte.

Studenții care deja beneficiază de cazare în căminele UVT în acest moment își vor păstra aceste locuri până la data menționată în contractul de cazare (luna iulie a anului 2022) și nu va fi nevoie să confirme locul deja deținut conform pașilor menționați mai sus.

Cazarea efectivă în cămine a studenților se va face în perioada 5-7 aprilie 2022, iar eventualele locuri neocupate vor fi oferite în 8-9 aprilie 2022 studenților aflați pe lista de rezervă, până la ocuparea completă a tuturor locurilor disponibile.