Cazări 2023

Stimați studenți,

Studenții care în anul universitar 2023-2024 vor fi înmatriculați în anul II, III sau IV al ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat și studenții care au fost admiși în sesiunea de admitere iulie 2023 în anul I al ciclului de studii universitare de masterat (cu excepția studenților cu statut de român de pretutindeni din anul I al ciclului de studii universitare de licență) vor putea depune solicitări pentru obținerea unul loc de cazare în căminele UVT pentru anul universitar următor prin intermediul platformei de cazare cazare.uvt.roîncepând cu data de 17.07.2023. 

Pentru studenții din anul I al ciclului de studii universitare de licență se va reveni cu un e-mail la momentul finalizării conturilor instituționale de e-mail.

Conectarea pe platforma de cazare se poate realiza cu ajutorul contului instituțional @e-uvt.ro. Procesul de depunere a cererii pentru obținerea unui loc de cazare în căminele UVT începe cu selectarea sesiunii de cazare dintre cele active, în funcție de contextul didactic propriu.

Fiecare candidat trebuie să încarce pe platformă o copie a actului de identitate, iar cei care au optat pentru cazarea pe criterii sociale, trebuie să încarce și documentele justificative solicitate.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) are cămine studențești situate în Complexul Studențesc din Timișoara (C12, C13, C15, C17, Căminul Drept) sau în afara acestuia (C3, Căminul Camelia), cămine studențești cu 2 locuri în cameră (C12, C13, Căminul Drept), cu 3 locuri în cameră (Căminul Camelia), cu 4 locuri în cameră (C3) și cu 5 locuri în cameră (C15 și C17) sau cămine cu grup sanitar în fiecare cameră (Căminul Camelia și Căminul Drept) sau cu grup sanitar la nivelul fiecărui palier (C3, C12, C13, C15, C17). Toate căminele beneficiază de conexiune la internet și cablu TV, mașini de spălat, uscătoare și bucătării.

Lista cu căminele UVT, dar și facilitățile pe care le oferă acestea, este disponibilă aici. Taxele de cazare aferente anului universitar 2023-2024 vor fi actualizate până la semnarea contractelor de cazare aferente anului universitar 2023-2024.


În funcție de contextul didactic al studentului, acesta va putea selecta, ca opțiuni, dintre căminele atribuite facultății la care este student, iar ulterior va putea stabili prioritatea opțiunilor (fiecare facultate are locuri de cazare în anumite cămine, iar repartizarea exactă în funcție de cămine se va realiza ulterior).

Selectarea tuturor opțiuni disponibile oferă șanse mai mari de a obține un loc de cazare. În cazul selectării unei singure opțiuni, dacă studentul nu va fi eligibil pentru aceasta, nu va fi distribuit într-un alt cămin, chiar dacă ar fi avut punctajul necesar pentru a beneficia de cazare în respectivul cămin.

După depunerea cererii, studenții vor primi notificări cu privire la procesul de repartizare a locurilor de cazare atât pe adresa de e-mail, cât și în contul tău de pe platforma de cazare online. De asemenea, vor avea posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările solicitate de membrii Biroului de Cazare al Facultății, în cazul în care informațiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

Rezultatele finale ale procesului de repartizare a locurilor pentru anul universitar 2023-2024 vor fi comunicate în data de 28 iulie 2023, pentru studenții din anul II, III sau IV al ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat care au aplicat pentru un loc de cazare prin intermediul platformei de cazare a UVT și în data de 11 septembrie 2023 pentru studenții care au fost admiși în sesiunea de admitere iulie 2023 în anul I al ciclului de studii universitare de licență respectiv anul I al ciclului de studii universitare de masterat și care au aplicat pentru un loc de cazare prin intermediul platformei de cazare a UVT, fiecare student putând vizualiza pe platforma de cazare dacă va beneficia de un loc de cazare într-unul dintre căminele UVT în anul universitar 2023-2024.

Calendarul complet al procesului de cazare pentru studenții care în anul universitar 2023-2024 vor fi în anii 2 și 3 licență(și anul 4 la programele de studii cu durată de 4 ani) și anul 2 masterat, la UVT, este:

 • Depunerea cererilor – 17 iulie – 23 iulie
 • Validarea cererilor – până în 25 iulie
 • Generarea clasamentelor – 26 iulie, după ora 16:00, pe platforma de cazare
 • Depunerea contestațiilor prin e-mail pe adresa cazari.pfc@e-uvt.ro – 27 iulie
 • Soluționarea contestațiilor – 28 iulie
 • Afișarea rezultatelor finale – 28 iulie
 • Cazarea efectivă în căminele UVT – 22 septembrie – 23 septembrie

Calendarul complet al procesului de cazare pentru studenții care în anul universitar 2023-2024 vor fi în anul 1 licență și masterat, la UVT, este:

 • Depunerea cererilor – 20 august – 3 septembrie
 • Validarea cererilor – până în 7 septembrie
 • Generarea clasamentelor – 8 septembrie, după ora 16:00, pe platforma de cazare
 • Depunerea contestațiilor prin e-mail – 9 septembrie – 10 septembrie
 • Soluționarea contestațiilor – 11 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale – 11 septembrie
 • Cazarea efectivă în căminele UVT – 22 septembrie – 23 septembrie

Calendarul complet al procesului de cazare pentru studenții care în anul universitar 2023-2024 vor fi în anul 1 licență și masterat, admiși la unul dintre cele două cicluri universitare în sesiunea de admitere din septembrie 2023, la UVT, este:

 • Depunerea cererilor – pe toată durata perioadei de admiteri, în funcție de calendarul fiecărei facultățiînscrierea se va face exclusiv prin bifa de pe platforma de admitere UVT;
 • Transmiterea rezultatelor – 5 zile de la afișarea rezultatelor finale la admitere
 • Depunerea contestațiilor prin e-mail – O zi de la transmiterea rezultatelor
 • Soluționarea contestațiilor – O zi de la depunerea contestațiilor
 • Transmiterea rezultatelor finale – În funcție de calendarul de admitere al fiecărei facultăți, la o zi după soluționarea contestațiilor
 • Cazarea efectivă în căminele UVT – 28-29 septembrie

Înscrierea pentru procesul de repartizare a unui loc de cazare se poate face în baza a două criterii, fiecare având propria formulă de calcul al punctajului de cazare:

1. în baza rezultatele școlare și a activității extracurriculare;

Punctaj cazare = 0,75 * Media de admitere / Media ponderată a anului universitar 2022-2023 + puncte pentru activitatea extracurriculară

2. în baza unor criterii sociale – încadrarea într-un „caz social” (studenți orfani, proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială, studenți care provin din familii ale căror venituri medii lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim net pe economie la nivel național, persoane cu handicap etc.).

Aplicând în baza criteriilor sociale, punctajul de cazare va fi format din:

·  maximum 6 puncte acordate în funcție de veniturile realizate;

·  maximum 1 punct acordat pentru persoanele cu handicap;

·  maximum 1 punct acordat pentru situația familială;

·  maximum 2 puncte pentru activitatea academică (0,2 * Media de admitere).

Studenții pot aplica pe un singur criteriu pentru obținerea unui loc de cazare!

Platforma oferă posibilitatea selectării opțiunii de aplicare pentru a beneficia de un loc de cazare repartizat pe criterii sociale, studenții care selectează această opțiune fiind nevoiți să încarce ulterior o serie de documente justificative pentru situația socială în care se încadrează. Lista documentelor necesare obținerii unui loc de cazare pe criterii sociale este disponibilă, pentru fiecare tip de caz social, în Anexa 1 a Regulamentului de cazare în căminele UVT

Studenții care aplică pentru un loc de cazare pe criterii sociale pot beneficia de locuri de cazare doar în cămine cu 4-5 locuri în cameră, cu următoarele excepții:

a) Situații medicale specifice;

b) Familiști, frați/surori. 

Mai multe informații despre procesul de cazare la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) puteți găsi aici și în Regulamentul de cazare în căminele UVT, iar în cazul în care întâmpini dificultăți de ordin tehnic în utilizarea platformei de depunere a cererilor de cazare, ne poți contacta la adresa de e-mail support@e-uvt.ro.

Pentru orice alt fel de probleme întâmpinate sau întrebări cu privire la procesul de cazare, studenții se pot adresa Biroului de Cazare al Facultății în cadrul căreia sunt înmatriculați, datele de contact fiind disponibile aici, în secțiunea „Unde mă adresez dacă întâmpin probleme?”.