CECCUT– Capitale Europene ale Culturii și Coeziune Urbană Transfrontalieră

         

CECCUT– Capitale Europene ale Culturii și Coeziune Urbană Transfrontalieră

 

Rețeaua Erasmus+ Jean Monnet CECCUT “Capitale Europene ale Culturii și Coeziune Urbană Transfrontalieră” constă într-un Consorțiu de universități și centre de cercetare, aflate în foste sau viitoare Capitale Europene ale Culturii, fiind condusă de LISER, iar ceilalți parteneri sunt : Universitatea Catolică din Louvain-Mons (Facultatea ESPO), Universitatea din Lille (Laboratoire TVES) și Universitatea de Vest din Timișoara (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării). Rețeaua este cofinanțată prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, număr de proiect : 599614-EPP-1-2018-1-LU-EPPJMO-NETWORK, iar implementarea sa vizează perioada septembrie 2018-august 2021.

Obiectivul rețelei interdisciplinare CECCUT este să analizeze programul Capitală Europeană a Culturii drept instrument de coeziune în zonele transfrontaliere ale Uniunii Europene. Punctul de interes este centrat pe cele trei mari teme ale Programului, propuse de Parlamentul European și Consiliu, privind Programul Capitală Europeană a Culturii  în perioada 2020-2033:

  1. Întărirea sentimentului de apartenență la un spațiu cultural comun

Rețeaua CECCUT va aborda în particular problematica sentimentului de apartenență în zone transfrontaliere, iar mai general, a identităților, prin prisma culturii.

  1. Favorizarea incluziunii sociale prin politici culturale, acordând o atenție prioritară tinerilor și grupurilor sociale defavorizate

Rețeaua CECCUT va aborda chestiunea incluziunii sociale prin politici culturale într-un context transfrontalier și mai ales, prin incluziunea socială a tinerelor generații și a europenilor defavorizați aflați în zone transfrontaliere dar și a migranților non-europeni, deseori opriți la frontiere.

  1. Promovarea legăturii între sectoarele culturale și creative și sectoarele legate de educație, cercetare, mediu și dezvoltare urbană.

Rețeaua CECCUT va adresa chestiunea dezvoltării urbane transfrontaliere prin intermediul politicilor culturale, căci frontierele naționale pot produce o serie de diferențe.

Acest tip de proiecte – Jean Monnet rețea – favorizează dezbaterea de politici publice implicând trei tipuri de actori: actori politici, actori ai societății civile, respectiv cercetători din sfera academică. Prin urmare, proiectul nostru va pune față în față acești actori pentru a discuta temele vizate de proiect, prin intermediul a patru activități complementare, ce se vor derula utilizând limbile engleză, franceză și română:

– activități de predare, sub forma unor seminarii implicând cercetători (din interiorul rețelei CECCUT dar și invitați) și studenți (ai rețelei)

– trei produse, dintre care un site al proiectului, un ghid de bune practici și un ghid de evaluare pentru a facilita coeziunea urbană transfrontalieră prin politici culturale

– activități de cercetare aplicată implicând cercetători și studenți

– o serie de evenimente pe parcursul celor trei ani ai proiectului.

Caracterul interdisciplinar al proiectului este reflectat și în componența echipei de proiect a UVT: proiectul este coordonat de colega noastră, lect. dr. Corina Turșie (PFC), la care se alătură prof. dr. Nicolae Popa (CBG). La nivel local, proiectul este menit să contribuie la dinamizarea prezenței UVT în comunitate în cadrul dezbaterii asupra rolului titlului de Capitală Europeană a Culturii, din perspectiva pregătirii deținerii acestuia de către Timișoara și Novi Sad în 2021.

Site-ul proiectului.

Share Now