Proiecte de cercetare

Bursa CECCUT masteranzi an 2

Anunț de selecție pentru bursă de cercetare 2019-2020* Fișa stagiului de cercetare Structura care oferă stagiul: Proiectul Jean Monnet rețea European Capital of Culture and Cross-border Urban Cohesion** Contact: lect. dr. Corina Turșie, Departament...