CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI / 2023

CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DE LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA