Codul drepturilor și obligațiilor studentului și regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara

Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din UVT, ediția I. HS 24 din 19.01.2017.

Cuprins

Partea I – Codul drepturilor și obligațiilor studenților de la ciclurile universitare de licență și master din UVT

• Capitolul I – Drepturile studentului pag. 3
• Capitolul II – Obligațiile studentului pag. 8

Partea II – Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din UVT

• Capitolul I – Dobândirea / redobândirea calității de student al UVT pag. 10
• Capitolul II – Înscrierea la facultate și documentele studentului pag. 11
• Capitolul III – Frecvența pag. 12
• Capitolul IV – Promovarea și reclasificarea pag. 14
• Capitolul V – Mobilități interne, internaționale și definitive (transferul) pag. 17
• Capitolul VI – Prelungirea de școlaritate și repetarea de studii pag. 19
• Capitolul VII – Întreruperea și reluarea studiilor pag. 20
• Capitolul VIII – Retragerea, exmatricularea și reînmatricularea pag. 21
• Capitolul IX – Recompense și sancțiuni pag. 23
• Capitolul X – Finalizarea studiilor pag. 24
• Capitolul XI – Dispoziții finale și tranzitorii pag. 25

Share Now

Related Post