Descriere program masterat Comunicare și mediere în conflictele sociale

Misiune:

Programul de masterat Comunicare și mediere în soluționarea conflictelor sociale se încadrează în categoria masteratelor profesionale, având cu preponderență misiunea de a pregăti specialiști de nivel superior pentru ocupațiile specifice domeniului comunicării, prevăzute în COR, în conformitate cu cerințele pieței muncii din România și din regiunea de Vest. De asemenea, programul de studii de masterat își asumă misiunea de a forma competențe de cercetare științifică, care să ofere absolvenților o bază pregătitoare pentru etapa următoare a studiilor universitare – doctoratul.

Obiective specifice:

Obiectivele de formare profesională:

● de a forma specialiști în domenii precum medierea; negocierea; prevenirea și soluționarea situațiilor conflictuale; prevenirea și soluționarea situațiilor de criză în organizații;

● dobândirea abilităților de comunicare, argumentare, gândire și analiză critică, în vederea soluționării eficiente a situațiilor conflictuale și de criză care pot afecta organizațiile sau grupurile sociale;

● de a dezvolta competențe complementare necesare cursanților absolvenți ai altor specializări/ domenii de studii de nivel licență.

Obiectivele de cercetare științifică:

● abordarea problemelor de actualitate privind situațiile conflictuale și de criză, promovarea avantajelor pe care le implică soluționarea alternativă a conflictelor în societatea de astăzi, în cultura contemporană și în viața fiecărui individ sau organizații;

● elaborarea și publicarea unor lucrări de specialitate cu caracter interdisciplinar și aplicativ, prin care să contribuie la promovarea metodelor alternative de soluționare a conflictelor;

Obiectivele instituțional-academice

● de a contribui la promovarea interesului public pe care îl reprezintă instituția medierii și celelalte modalități de soluționare alternativă/ pe cale extrajudiciară a conflictelor.

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii

 • Specialist în relații publice – cod COR 243201
 • Mediator – cod COR 243202
 • Consultant cameral – cod COR 243205
 • Purtător de cuvânt – cod COR 243206
 • Organizator relații – cod COR 243209
 • Specialist relații sociale – cod COR 243212
 • Expert relații externe – cod COR 243213
 • Specialist în activitatea de lobby – cod COR 243220

Printre disciplinele studiate se numără:

 • Tehnici de comunicare în mediere, publicitate și relații publice
 • Mediere interculturală
 • Teoria și practica medierii
 • Aplicații ale gândirii critice în mediere și comunicare
 • Etica mediatorului
 • Organizarea si promovarea activității mediatorilor
 • Medierea conflictelor internaționale

Descarcă de aici fișele disciplinelor și planurile de învățământ pentru această specializare: