Comunicare și mediere în conflictele sociale

Descrierea specializării

Programul de studii universitare de masterat Comunicare și mediere în conflictele sociale (CMCS) se încadrează în categoria masteratelor profesionale, având misiunea de a pregăti specialiști de nivel superior pentru ocupațiile specifice domeniului Științe ale comunicării și de a forma competențe de cercetare științifică, care să ofere absolvenților o bază pregătitoare pentru etapa următoare a studiilor universitare – doctoratul.Traseul parcurs

Programul de studii CMCS este conceput în conformitate cu recomandările Consiliul Europei, care vizează formarea competențelor-cheie pentru o cultură democratică și răspunde nevoii unei culturi a medierii și a dialogului intercultural în contextul actual. Evoluția noilor media (Internet, social media, cele mai recente tehnologii mobile, etc.) accelerează trecerea de la comunicarea instituțională tradițională la cea tehnologică și în domeniul soluționării alternative a disputelor (Online Dispute Resolution), context în care Uniunea Europeană promovează utilizarea pe scară largă a platformelor digitale și formarea specialiștilor capabili să gestioneze conflictele în mediul digital.


Posibile ocupații

Disciplinele de studii incluse în Planului de învățământ al masteratului CMCS asigură dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare pentru formarea de specialiști în domeniul justiției alternative, printre care se numără și instituția medierii. Planul de învățământ este elaborat cu avizul și consultarea Consiliului de Mediere din România, fiind singurul program din România recunoscut ca formare inițială în mediere de către această autoritate profesională națională. Pe piața muncii se remarcă o cerere ridicată de profesioniști pentru ocupațiile vizate de masteratul CMCS, specifice domeniilor comunicării și soluționării alternative a litigiilor:

  • Specialist în relații publice
  • Mediator
  • Consultant cameral
  • Purtător de cuvânt
  • Organizator relații
  • Specialist relații sociale
  • Expert relații externe
  • Specialist în activitatea de lobby

Alumni


Adina Simionescu


Alexandru Ciurean


Rodica
Cojan


Cristian Vancea