Comunicare și Relații Publice

Descrierea specializării

Dacă vrei să fii specialist în comunicare sau să îți dezvolți o carieră în domeniul relațiilor publice, atunci specializarea Comunicare și Relații Publice este cea mai potrivită alegere. 

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice a fost înființat în anul 2004 la Universitatea de Vest din Timișoara, răspunzând interesului crescut pentru comunicare în societatea actuală. Această specializare a pregătit până în prezent un număr semnificativ de profesioniști ce activează în domeniul relațiilor publice naționale și internaționale, precum și în domenii conexe precum mediul de afaceri, industrii creative, publicitate, jurnalism.

În cei trei ani de studii de licență la Comunicare și Relații Publice vei învăța:

 • să aplici cele mai eficiente tehnici de comunicare: verbală, nonverbală, audio-vizuală, socială, corporativă, digitală
 • să realizezi campanii de comunicare offline și online
 • să realizezi și să promovezi un produs de relații publice și o campanie de relații publice
 • să gestionezi crize de imagine și de comunicare, să mediezi conflictele și să derulezi procese de negociere și dezbatere publică în organizații
 • să utilizezi noile tehnologii de informare 
 • să realizezi materiale de relații publice prin intermediul tehnologiei digitale
 • să organizezi evenimente

Cursurile studiate la specializarea Comunicare și Relații Publice sunt în acord cu standardele internaționale, fiind completate cu seminare aplicate și activități de practică. Pe parcursul celor trei ani vei avea șansa să faci stagii de internship și de voluntariat la diferite instituții de profil, să participi la școli de vară și să accesezi burse de studiu la universități partenere din străinătate.Traseul parcurs

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice oferă un traseu complet de perfecționare profesională. Studiile de licență de 3 ani pot fi urmate de unul din cele două programe de masterat –  Mass-media și relații publice. Tehnici de redactare și de comunicare și Comunicare și mediere în conflictele sociale (durată 2 ani) și de un program de studii universitare de doctorat în domeniul Științele Comunicării (durată 3 ani).


Posibile ocupații

 • Specialist în relații publice 
 • Mediator 
 • Referent de specialitate marketing 
 • Specialist protocol și ceremonial 
 • Purtător de cuvânt 
 • Brand manager 
 • Organizator târguri și expoziții 
 • Prezentator expoziții 
 • Specialist relații sociale 
 • Expert relații externe 
 • Curier diplomatic 
 • Analist servicii client 
 • Corespondent comercial 
 • Specialist în activitatea de lobby

Alumni


Alina Babolea


Carina Sava


Valentin Golban


Alexandru Hynyadi

Diana Mazuru

Mara Diniș

Monica Radu