Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei”, ediaia a opta (2022)

Actualizat: June 13th, 2022 la 08:02 pm

Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei”, ediaia a opta (2022)

Concursul „Din lumea Sofiei”,
de către Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a Universității de
Vest din Timișoara, în colaboare cu publicația culturală SYNTOPIC
Rezlutatele concursului
Locul I:
Eseul „DEMOCRAȚIA –RESEMNIFICAREA UNUI CONCEPT CONSACRAT”, autor: Cosmin Țugui, COLEGIUL
NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI”, Rădăuți. Profesor coordonator: prof. Florin George POPOVICI
Locul II:
Eseul „ ZOON POLITIKON – RESEMNIFICAREA UNUI CONCEPT FILOSOFIC ÎN LUMINA ACTUALITĂȚII”.
Autor: Ioana Ștefana Cozaciuc, COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI”, Rădăuți. Profesor
coordonator: prof. Florin George POPOVICI
Locul III :
Eseul: „Problema condiției umane în filosofia politică”, autor : Raul-Mihai Cozlean, Colegiul Național
Silvania Zalău. Coordonator: Prof. Mirela Chiș
Mențiuni:
 Autor: Eduard-Ramon Lupșescu, Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara, Cadru didactic
îndrumător: Tiberiu Bejenar
 „Avatarurile fericirii. Sumar exercițiu reflexiv pe marginea unui concept controversat”, autor:
Teodor Damian Iulian Todorese, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Profesor
coordonator: Radu Vasile Lazăr
 „Omul, fiinta sociala”, autor: Andreea Bula, CN „Preparandia D.Țichindeal” Arad, Profesor
coordonator: Cristian Bocancea
 Aurtor: PAPP ROBERTO DAVID, LICEUL TEORETIC JEAN-LOUIS CALDERON TIMISOARA, Profesor
coordonator: IONUT RETCA
 Eseul: „CE INSEAMNA CU ADEVARAT EDUCATIA MORALA?,”, autor: JONATHAN PAUL – FAINA,
LICEUL TEORETIC WALDORF TIMISOARA, Profesor coordonator: IONUT RETCA
 Eseul: „În momentele dificile ale vieții, siguranța este mai importantă ca libertatea”, autor:
Gianina Buruczky, C N „Preparandia D.Țichindeal” Arad, Profesor coordonator: Cristian Bocancea
Mențiuni speciale pentru elevi din clasele IX-X
 „Este ignoranţa (lipsa cunoaşterii) singura sursă posibilă a răului?”, autor Filip-Paraschiv Jinga
(clasa a IX), Liceul Teoretic William Shakespeare Timişoara
 „Când liberalismul devine libertarianism: posibilitatea libertății fără lege”, autor: Carina
Burduhos (Clasa: a X-a), Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, Timișoara
Felicitări tuturor partcipanților și în egală măsură felicitări profesorilor coordonatori!
Comisia de evaluare

 

Extras din Regulamentul concursului

Articolul 4. Concursul „Din lumea Sofiei” are caracter internațional și se adresează elevilor din clasele XI și XII care se înscriu cu un eseu și doresc să participe cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Articolul 5.

            (1) Concursul se va organiza semestrial, de către Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a Universității de Vest din Timișoara, în colaboare cu publicația culturală SYNTOPIC care va publica eseurile cîștigătoare.

            (2) Concursul constă dintr-o singură probă: eseu filosofic, redactat și transmis conform prevederilor prezentului regulament

            (3) Ediția din anul universitar 2021-2022 se va desfășura în perioada 15.04.1011-13.06.2022   în regim de transmitere a eseurilor pe adresa prevăzută în regulament.

            Articolul 6. Înscrierea

            (1) Înscrierea candidaților la concurs se realizează prin trimiterea eseului, redactat în formularul de la Anexa 1 a acestui regulament, conform normelor academice, pe o temă aleasă din Lista de teme pentru redactarea eseului filosofic (Anexa 2) și respectând Recomandările pentru redactarea eseului filosofic (Anexa 3). . Eseul va avea maxim 2000 de cuvinte, iar la sfârșit va purta numele și prenumele autorului, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon și liceul de proveniență, precum și datele de contact ale cadrului didactic îndrumător. În Facultate se va institui o comisie de evaluare a eseurilor pe baza unui barem prestabilit. Din comisie vor face parte și reprezentanți ai publicației culturale „Syntopic”.

            (2) Un participant se poate înscrie la concurs cu un singur eseu pe semestru.

            (3) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții financiare.

            (4) Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării nu răspunde de erorile de înscriere și nici de erorile de completare comise de candidați în fișele de înscriere.

            Articolul 7. Calendarul concursului

Etapele desfășurării concursului sunt următoarele:

 • Până pe data de 1 iunie 2022 ora 24:00: Înscrierea participanților prin transmiterea eseului, redactat în cadrul Formularului FIȘA DE ÎNSCRIERE, către Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest, în oricare din următoarele moduri

o   Tipărit, semnat și închis în plic, prin poștă, la adresa : Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod 300223. Plicul va purta mențiunea „Pentru concursul Din Lumea Sofiei”.

o   Predat personal la Secretariatul Facultății din Universitatea de Vest (camera 511).

o   Prin e-mail, atașat în format .doc, la adresa: din.lumea.sofiei@e-uvt.ro

 • 10 iunie 2022: Evaluarea și jurizarea eseurilor trimise de participanți
 • 13 iunie 2022: Afișarea rezultatelor pe pagina web a facultății și pe platforma „Syntopic”. Nu se admit contestații
 • Cele mai bune eseuri vor fi premiate prin publicarea în Analele Universității de Vest, seria Filosofie și Științe ale Comunicării și pe platforma culturală Syntopic, la propunerea comisiei de evaluare.

Teme pentru redactarea eseului filosofic

Scrieți un eseu filosofic pornind de la un citat, temă sau întrebare la alegere:

 

 1. „Toți oamenii au sădită în firea lor dorința de a cunoaște.” (Aristotel)
 2.  „Deosebirea dintre o democraţie şi o despoţie constă în aceea că într-o democraţie se poate scăpa de guvern fără vărsare de sânge, pe când într-o despoţie nu.” (Karl Popper)
 3. „Fiindcă starea (naturală) a omului este o stare de război a fiecărui om contra fiecărui om, în care fiecare este condus de rațiunea proprie și nu există nimic de care să nu se folosească din ce-i este de ajutor pentru conservarea vieții sale contra inamicilor, urmează că într-o asemenea stare fiecare om are drept la orice, chiar și la viața celuilalt.” (Thomas Hobbes)
 4. „Silindu-ne să facem mai bine, stricăm adesea ce e bun.” (William Shakespeare)
 5. „Fericirea apare deci ca un bine perfect și autarhic, pentru că ea este scopul tuturor actelor noastre (…) ar trebui poate să lămurim și mai bine ce este ea. Acest lucru va fi ușor de realizat dacă vom stabili care este actul specific omului. Căci, așa cum pentru flautist, pentru un sculptor, ca și pentru o activitate sau îndeletnicire anume, se pare că binele și perfecțiunea rezidă în lucrările lor, tot astfel trebuie să fie și pentru om, dacă există un act care-i este specific. Dacă actul specific unui om este activitatea sufletului conformă cu rațiunea sau cel puțin nu lipsită de rațiune (…) actul propriu unui individ oarecare este identic cu cel al unui om desăvârșit.” (Aristotel)
 6. Ce înseamnă cu adevărat educația morală?
 7. „Este mai bine să fii o ființă umană nesatisfăcută decât un porc satisfăcut; e mai bine să fii un Socrate nesatisfăcut decât un nebun satisfăcut. Iar dacă nebunul sau porcul sunt de altă părere, aceasta se datorează faptului că ei cunosc numai o latură a problemei. Ceilalți sunt conștienți de ambele laturi.” (John Stuart Mill)
 8. „Dreptatea este prima virtute a instituțiilor sociale, tot așa cum este adevărul pentru sistemele de gândire. (…) Fiecare persoană posedă o inviolabilitate întemeiată pe dreptate, peste care nu poate trece nici măcar bunăstarea întregii societăți.” (John Rawls)
 9. Poate exista cu adevărat libertate fără lege?
 10. „Adevărul adevărat este că, indiferent ce omagiu s-ar pretinde că se acordă, sau chiar s-ar acorda, superiorităţii spirituale, tendinţa generală de evoluţie a lucrurilor în întreaga lume face din mediocritate puterea dominantă în rândurile oamenilor.” (John Stuart Mill)
 11. Este justificat să alegem un rău mai mic pentru a promova un bine mai mare? În ce context?
 12. „Oricând și oriunde, dacă omul este în stare să facă nedereptăți, le face” (Mitul lui Gyges, Platon)
 13. „Omul este prin natura sa o ființă socială” (Aristotel)
 14. Ce este mai important: pacea sau dreptatea?
 15.  În momentele dificile ale vieții siguranța este mai importantă ca libertatea.
 16. Este ignoranța (lipsa cunoașterii) singura sursă posibilă a răului? Sau răul/greșeala morală poate avea și alte cauze în afară de absența cunoașterii?
 17. Imaginează-ți că te afli într-o situație în care trebuie să alegi între două cursuri de acțiune: fie citești pentru ora de filozofie de mâine, fie te uiți la un serial. Deși atunci când te gândești la ce ar trebui să faci concluzionezi că ar fi mai bine să citești pentru ora de filozofie decât să te uiți la serial, în momentul efectiv al acțiunii, faci contrariul, adică te uiți la serial. Este posibilă o astfel de acțiune, anume o acțiune contrară, și nu conformă cu ceea ce ai gândit sau știi că ar fi cel mai bine de făcut? De ce?
Share Now