Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei”

Actualizat: June 10th, 2017 la 08:24 am

Rezultate

Ne face plăcere să vă aducem la cunoștință că Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei”, ediția a cincea, destinat tuturor elevilor de liceu și cu beneficii directe pentru elevii care doresc să devină studenți în Filosofie începând cu anul universitar 2017-2018.

Astfel, autorii celor mai bune zece eseuri vor fi premiați cu asigurarea unor locuri speciale la admitere, în sesiunea iulie, la specializarea Filosofie a Universității de Vest din Timișoara.

Anexăm la această scrisoare și metodologia concursului împreună cu lista de teme propuse, din care elevii vor putea alege una singură pentru a redacta eseul.

Timișoara,
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
26.01.2017
Prodecan
Conf.univ.dr. Claudiu Mesaros

Metodologie:

1. Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei” este organizat de cadrele didactice de la specializarea „Filosofie” a Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest, în acord cu Metodologia de Admitere a Facultății și respectând legislația în vigoare.
2. Concursul se adresează elevilor din clasa a XII-a de liceu. Elevii din clasele a IX-XI pot participa cu eseuri în afara concursului, fără premii.
3. Prin intermediul inspectoratelor școlare județene se vor distribui elevilor din clasa a XII-a: Invitația, Metodologia, tematica propusă, precum și un model de redactare a eseului.
4. Elevii vor putea alege o singură temă, din cele propuse, pentru redactarea eseului.
5. Termenul de expediere a eseurilor este 31 mai 2017.
6. Eseul va fi redactat în formularul special atașat, conform normelor academice și respectând Recomandările pentru redactarea eseului filosofic. Eseul va avea maxim 2000 de cuvinte, iar la sfârșit va purta numele și prenumele autorului, codul numeric personal, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon și liceul de proveniență, precum și datele de contact ale cadrului didactic îndrumător.
7. Eseul va fi adresat Departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest, până pe data de 31 mai 2017, în oricare din următoarele moduri :
a. Tipărit, semnat și închis în plic, prin poștă, la adresa : Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod 300223. Plicul va purta mențiunea „Pentru concursul Din Lumea Sofiei”.
b. Prin fax, la numărul: 0256-592307.
c. Predat personal la Secretariatul Facultății din Universitatea de Vest (camera 511).
d. Prin e-mail, atașat în format doc, la adresa: din.lumea.sofiei@e-uvt.ro
8. Un elev se poate înscrie în concurs cu un singur eseu.
9. În Facultate se va institui o comisie de evaluare a eseurilor pe baza unui barem identic cu cel de la proba de admitere („eseu”) la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.
10. Comisia va fi compusă din trei cadre didactice universitare cu titlul de doctor. Prodecanul responsabil cu specializarea FILOSOFIE va propune componența comisiei spre aprobare Consiliului Facultății înainte de evaluarea eseurilor.
11. Comisia de Concurs va face parte în mod obligatoriu și din Comisia de admitere la facultate.
12. Comisia va evalua eseurile si va publica rezultatele la avizierul Facultății și pe site-ul web https://pfc.uvt.ro/ până la data de 6 iunie 2016.
a. Cele mai bune eseuri vor fi premiate prin asigurarea a 10 (zece) locuri la admitere, sesiunea iulie 2017, la specializarea Filosofie, pentru autorii celor mai bune eseuri, premiați cu Diplomă de câștigător.
b. Publicarea eseurilor, cu acordul autorilor, pe site-ul facultății

Teme pentru redactarea eseului filosofic
1. Dacă dezvoltarea tehnologiei contribuie în mod necesar la binele umanității;
2. Dacă educarea gustului estetic reprezintă un mod de viață suficient;
3. Dacă egalitatea între oameni este posibilă sau nu, în condițiile libertății de acțiune;
4. În ce măsură progresul moral al omenirii se datorează dezvoltării științelor și artelor?;
5. Despre relația dintre identitatea de sine, preferințele personale și judecata celorlalți;
6. Despre raportul între rațiune și credința religioasă;
7. Ce este consilierea filosofică și ce probleme poate ea rezolva;
8. În ce condiții sunt posibile raporturile etice între om și animale?;
9. Filosofia ca mod de viață;
10. Filosofia pentru copii.

Scrisoare si Metodologie DIN LUMEA SOFIEI

Share Now

Related Post