Metodologie:

 1. Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei” este organizat de cadrele didactice de la specializarea „Filosofie” a Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest
 2. Concursul se adresează elevilor din clasele a IX-XII-a de liceu.
 3. Prin intermediul inspectoratelor școlare județene, direcțiunilor liceelor, profesorilor și voluntarilor se vor distribui elevilor: metodologia, tematica propusă, precum și un formular de redactare a eseului.
 4. Elevii vor putea alege o singură temă, din cele propuse, pentru redactarea eseului.
 5. Termenul de expediere a eseurilor este 01 MAI
 6. Eseul va fi redactat în formularul special atașat, conform normelor academice și respectând Recomandările pentru redactarea eseului filosofic.Eseul va avea maxim 2000 de cuvinte, iar la sfârșit va purta numele și prenumele autorului, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon și liceul de proveniență, precum și datele de contact ale cadrului didactic îndrumător.
 7. Eseul va fi adresat Departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest, în oricare din următoarele moduri :
 • Tipărit, semnat și închis în plic, prin poștă, la adresa : Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod 300223. Plicul va purta mențiunea „Pentru concursul Din Lumea Sofiei”.
 • Predat personal la Secretariatul Facultății din Universitatea de Vest (camera 511).
 • Prin e-mail, atașat în format doc, la adresa: lumea.sofiei@e-uvt.ro
 1. Un elev se poate înscrie în concurs cu un singur eseu.
 2. În Facultate se va institui o comisie de evaluare a eseurilor pe baza unui barem prestabilit.
 3. Comisia va evalua eseurile si va publica rezultatele pe pagina web a facultății.
 4. Cele mai bune eseuri vor fi premiate prin publicarea în Analele Universității de Vest, seria Filosofie și Științe ale Comunicării.