Vă reamintim că, în conformitate cu articolul 32 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din UVT, pentru a putea promova în anul II de studii studenții trebuie să obțină minimum 40 de credite de studii la disciplinele obligatorii și opționale (discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate, complementare) din planul de învățământ al anului I de studii.

Totodată, același articol reglementează condițiile pe care un student care în anul universitar 2022-2023 este înmatriculat în anul I de studii trebuie să le îndeplinească pentru promovarea în ultimul an de studii:


a) să fi promovat toate disciplinele aferente anului I de studii, cel puțin două semestre ale disciplinei Educație fizică (indiferent în ce an/semestre au fost parcurse) și să fi acumulat cel puțin 100 de credite de studii la disciplinele obligatorii și opționale (discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate, complementare) la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii) pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de învățământ prevăzut un total de cel puțin 180 de credite obligatorii;

b) să fi promovat toate disciplinele aferente anului I de studii, cel puțin două semestre ale disciplinei Educație fizică (indiferent în ce an/semestre au fost parcurse) și să fi acumulat cel puțin 100 de credite de studii la disciplinele obligatorii și opționale (discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate, complementare) la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii) pentru a promova în anul III și cel puțin 160 de credite la finalul anului III de studii (acumulate în anul I, anul II și anul III de studii), pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de învățământ prevăzut un total de cel puțin 240 de credite obligatorii.

În cazul studenților care sunt în acest an universitar înmatriculați în anul II sau III de studii la ciclul de studii universitare de licență, condițiile de promovabilitate în ultimul an de studii sunt cele aflate în vigoare în momentul în care aceștia au început studiile, și anume:


a) cel puțin 90 de credite de studii la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii, conform condițiilor stabilite la nivelul fiecărei facultăți) pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de învățământ prevăzut un total de cel puțin 180 de credite obligatorii;


b) cel puțin 90 de credite de studii la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii, conform condițiilor stabilite la nivelul fiecărei facultăți) pentru a promova în anul III și cel puțin 150 de credite la finalul anului III de studii (acumulate în anul I, anul II și anul III de studii), pentru programele de studii universitare de licență care au în planul de învățământ prevăzut un total de cel puțin 240 de credite obligatorii.

Facultățile nu pot stabili prin decizii proprii condiții de promovabilitate diferite de cele reglementate la nivelul UVT, acestea fiind menționate și în contractele de studii aprobate de Senatul universitar și semnate de toți studenții UVT.