Conferința studențească anuală a PFC – 9 mai 2017

Actualizat: June 23rd, 2018 la 11:24 am

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest, în parteneriat cu Asociația Studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării – ASPFC au plăcerea de a vă invita la

 

Conferința Studențească Națională

Ediția a IV – a – 9 Mai 2017

 

Conferința națională își propune să dezbată evoluțiile prezente și viitoare ale spațiului european dar și dinamica acestuia, are caracter interdisciplinar și se adresează studenţilor de la ciclul Licenţă, Masterat sau Doctorat, fiind bineveniți studenți de la specializări diverse: Ştiinţe Politice, Administrație publică, Relaţii Internaţionale și Studii Europene, Filosofie, Științe ale Comunicării, dar și Drept sau Științe Economice.

 

Teme propuse spre dezbatere în cadrul conferinței:

Dimensiunea politică*

România-UE – 10 ani de membership; 60 de ani de la semnarea Tratelor de la Roma; arhitectura instituțională a Uniunii Europene, politicile Uniunii Europene, terorism și Statul Islamic, Războaie din vecinătatea estică a Uniunii Europene; relația transatlantică a Uniunii Europene; e-governance;  comunicare politică, euroscepticism etc.

Dimensiunea economică*

Criza economică și noua arhitectură a guvernanaței economice a UE; TTIP;  regionalizare; Smart european cities, dezvoltare durabilă, utilizarea rațională a resurselor,  social media și business etc.

Dimensiunea socială și culturală*

Mișcări extremiste în Europa; cooperarea internațională și dialogul intercultural; problematica migrației clandestine şi criza refugiaţilor; șomajul în rândul tinerilor; jurnalism, comunicare și informare în spațiul public românesc/European; religia în Europa, toleranța religioasă, discriminare, izolare socială; competiția Capitală Culturală Europeană în România etc.

 Dimensiunea etică*

Conflicte de valori în societatea actuală; negociere și mediere; Securitatea libertății individuale în contextul programelor de supraveghere; profit versus protejarea mediului etc.

 

*Temele propuse au un caracter pur orientativ.

 

Lucrările trebuie să aibă minim 5 pagini și maxim 15, și să fie recomandate de către un tutore (cadru didactic) de la facultatea de care aparține studentul.
Formular de inscriere
Reguli de redactare
Contact: contact.aspfc@gmail.com

 

DATE IMPORTANTE:

4 mai 2017 :  Înregistrarea participării prin completarea formularului de înscriere ce poate fi descărcat de pe site-ul conferinței și trimiterea acestuia împreună cu abstractul de maxim 200 cuvinte.

5 mai 2017: Anunțarea lucrărilor selectate de Comitetul Științific spre a fi prezentate în cadrul conferinței. Publicarea programului final al conferinței.

7 mai : Trimiterea textului integral al lucrării.

9 MAI 2017 : Desfășurarea Conferinței în cadrul Universității de Vest din Timișoara.

 

 

Alte informaţii:

Nu se percepe taxă de participare; Se eliberează certificat de participare; Participanții se pot înscrie cu o singură lucrare în calitate de unic autor sau coautor .

Cheltuielile pentru transport vor fi suportate de către participanţi.

Comitetul Științific este alcătuit din studenți , la propunerea Președintelui ASPFC, Dana Țurcanu (student Masterand PPA, anul 1) și cadre didactice ale facultății. Din partea PFC organizarea Conferinței este coordonată de lect. dr. Corina Turșie, Prodecan PFC.

 

Share Now