Regulament de organizare și funcționare a Consilului Facultății

Membri ai consiliului de administratie

Cadre didactice:

 • Prof.univ.dr. Vasile DOCEA
 • Lect.univ.dr. Mihai PANU
 • Lect.univ.dr. Maria MICLE
 • Lect.univ.dr. Ana-Maria FILIMON BENEA
 • Lect.univ.dr. Octavian REPOLSCHI
 • Conf.univ.dr. Iasmina PETROVICI
 • Lect.univ.dr. Ştefana CIORTEA NEAMŢIU

Studenţi:

 • Nelea ANGHELEANU
 • Cosmina BERNEANȚU
 • Andreea JIBETEAN
 • Carolina-Carmela URSACHE

Hotărâri ale CPFC