Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat pentru acest semestru va avea loc, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, până la data de 30.01.2022 (sesiunea A-I), respectiv până la data de 16.02.2022 (sesiunea B-I).

Portofoliul depus de studenți pentru acordarea creditelor trebuie să fie constituit din:

  1. Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;
  2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
  3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
  4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.

Portofoliile vor fi depuse în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR. Ulterior, documentele depuse vor fi centralizate într-un document/fișier pe platforma

Google Drive, la care va primi acces comisia de evaluare a portofoliilor constituită la nivelul facultății.

Comisia trebuie să evalueze portofoliile până la finalul fiecărei sesiuni de examene (data de 06.02.2022 pentru sesiunea A-I, respectiv 20.02.2022 pentru sesiunea B-I).

În cazul în care un student din comisie a depus portofoliu pentru acordarea de credite pentru activități de voluntariat, acesta nu va participa la evaluarea propriului portofoliu.

Studenții care au desfășurat cel puțin 60 de ore de voluntariat în cadrul programului Peer to Peer Tutoring (P2PT) pe parcursul acestui semestru vor beneficia de acordarea celor 2 credite  transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat fără a mai depune portofolii în acest sens, în baza evaluării realizate de responsabilul CCOC-UVT și cadrul didactic responsabil de program din cadrul facultății.

Share Now