Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, sem.II-2023-2024