Din lumea Sofiei editia a patra, 2016

Actualizat: October 11th, 2016 la 09:29 am

REZULTATELE CONCURSULUI

Publicăm lista câștigătorilor, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform notelor acordate de către membrii comisiei.

Atât elevii cât și profesorii coordonatori vor primi prim poștă diplome. Pe baza diplomei primite, în odinea mediilor și în limita a zece locuri rezervate concursului, elevii cu medii peste 5 (cinci) vor beneficia de câte un loc bugetat la specializarea Filosofie în anul universitar 2015-2016, cu media de admitere 10 (zece).

Dacă unul din elevii clasați pe primele zece locuri nu dorește să se înscrie la specializarea Filosofie în anul universitar 2016-2017, renunțând, astfel, la dreptul cuvenit, următorii de pe listă beneficiază de locul bugetat, în ordinea mediilor și în limita celor zece locuri rezervate concursului.

nr crt numele elevului prenumele elevului unitatea de invatamant MEDIA Se înscrie la facultate (da/nu)
1 Achinca Malina Andreea Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București 10 NU
2 Avadanei Sorina Diana Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț 10 NU
3 Bagiu Patrick Florin Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița 10 DA
4 Bica Daian Colegiul Național Elena Ghiba-Birta, Arad 10 NU
5 Ciudan Olivia Colegiul Național Preparandia Dimitrie Tichindeal, Arad 9.66667 DA
6 Tamaș Cătălin-Andrei Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Săbăoani 9.66667 NU
7 Stîngu Costin-Constantin Colegiul Național Ștefan cel Mare, Tg. Neamț 9.58333 NU
8 Iacoboaia Eliza Colegiul Național Ștefan cel Mare, Tg. Neamț 9.5 NU
9 Crașovan Andreea Liceul Teoretic Nikolaus Lenau, Timișoara 9.41667 NU
10 Crețan Isabella Andra Liceul Teoretic William Shakespeare, Timișoara 9.25 DA
11 Gandă Ștefania-Beatrice Colegiul Național Sfântul Sava, București 9.06667 NU
12 Trisca Zagreanu Mihaela Simona Colegiul Național Unirea, Târgu Mureș 8.85 DA
13 Gârțu Dumitru-Bogdan Colegiul Național Pedagogic Ștefan Cel Mare, Bacău 8.8 NU
14 Roșca Mihaela Colegiul Național Ștefan cel Mare, Bacău 8.75 NU
15 Marton Diana Liceul Teologic Penticostal Logos, Timișoara 8.66667
16 Vasilescu Teodora Colegiul Național I.C. Brătianu, Pitești 8.66667 DA
17 Potec Tiberiu-Mihail Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București 8.58333 NU
18 Tamaș Raul-Vlad Liceul Andrei Mureșanu, Brașov 8.58333
19 Cojocaru Marcela Andreea Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț 8.33333
20 Mitu Sebastian Răzvan Liceul Andrei Mureșanu, Brașov 8.33333
21 Chircu Bogdan-Marian Liceul Teoretic Ion Barbu, București 8.26667
22 Solomon Vasilica Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț 8.25
23 Miclea Bogdan Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timisoara 8.08333 DA
24 Căpraru Richard Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București 8.05
25 Stoleru Maria-Alexandra Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț 8
26 Costache Dana Gabriela Liceul Teoretic Ion Barbu, București 7.91667

 

 

 

Comisia de concurs: Conf.dr. Alexandru Petrescu, Lect.dr. Octavian Repolschi, Asist. dr. Iasmina Petrovici

Presedinte: Prodecan, Conf.dr. Claudiu Mesaroș

 

 


EDIȚIILE ANTERIOARE: 2015 / 2014 / 2013


Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării organizează Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei”, ediția a patra, destinat tuturor elevilor de liceu de clasa a XII-a și cu beneficii directe pentru elevii care doresc să devină studenți la Filosofie începând cu anul universitar 2016-2017.

Autorii celor mai bune zece eseuri vor fi premiați cu asigurarea unor locuri speciale la admitere, în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2016, la specializarea Filosofie a Universității de Vest din Timișoara.

 

Ediția a IV-a, 2016. METODOLOGIE
1. Concursul de eseuri filosofice „Din lumea Sofiei” este organizat de cadrele didactice de la specializarea „Filosofie” a Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest, în acord cu Metodologia de Admitere a Facultății și respectând legislația în vigoare.
2. Concursul se adresează elevilor din clasa a XII-a de liceu. Elevii din clasele a IX-XI pot participa cu eseuri în afara concursului, fără premii.
3. Prin intermediul inspectoratelor școlare județene se vor distribui elevilor din clasa a XII-a: Invitația, Metodologia, tematica propusă, precum și un model de redactare a eseului.
4. Elevii vor putea alege o singură temă, din cele propuse, pentru redactarea eseului.
5. Termenul de expediere a eseurilor este 30 aprilie 2016.
6. Eseul va fi redactat în formularul special atașat, conform normelor academice și respectând Recomandările pentru redactarea eseului filosofic. Eseul va avea maxim 2000 de cuvinte, iar la sfârșit va purta numele și prenumele autorului, codul numeric personal, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon și liceul de proveniență, precum și datele de contact ale cadrului didactic îndrumător.
7. Eseul va fi adresat Departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest, până pe data de 30 aprilie 2016, în oricare din următoarele moduri :
a. Tipărit, semnat și închis în plic, prin poștă, la adresa : Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod 300223. Plicul va purta mențiunea „Pentru concursul Din Lumea Sofiei”.
b. Prin fax, la numărul: 0256-592307.
c. Predat personal la Secretariatul Facultății din Universitatea de Vest (camera 511).
d. Prin e-mail, atașat în format doc, la adresa: din.lumea.sofiei@e-uvt.ro
8. Un elev se poate înscrie în concurs cu un singur eseu.
9. În Facultate se va institui o comisie de evaluare a eseurilor pe baza unui barem identic cu cel de la proba de admitere („eseu”) la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.
10. Comisia va fi compusă din trei cadre didactice universitare cu titlul de doctor. Prodecanul responsabil cu specializarea FILOSOFIE va propune componența comisiei spre aprobare Consiliului Facultății inainte de evaluarea eseurilor.
11. Comisia de Concurs va face parte în mod obligatoriu și din Comisia de admitere la facultate.
12. Comisia va evalua eseurile si va publica rezultatele la avizierul Facultatii si pe site-ul web http://www.pfc.uvt.ro/, până la data de 16 mai 2016.
13. Cele mai bune eseuri vor fi premiate astfel:
a. Asigurarea a 10 (zece) locuri la admitere sesiunea iulie și septembrie 2016, la specializarea Filosofie, pentru autorii celor mai bune eseuri, premiați cu Diplomă de câștigător.
b. Publicarea eseurilor, cu acordul autorilor, pe blogul studentilor de la Filosofie [http://filosofiepebega.blogspot.ro/]

Prodecan Facultatea de Știinte Politice, Filosofie și Stiințe ale Comunicării
Conf.univ.dr. Claudiu Mesaroș,

 

LISTA DE TEME PROPUSE:

Elevii vor putea alege oricare din următoarele teme pentru redactarea eseului filosofic (o singură temă și un singur eseu)

  1. Dacă dezvoltarea tehnologiei contribuie în mod necesar la binele umanității;
  2. Dacă educarea gustului estetic reprezintă un mod de viață suficient;
  3. Dacă egalitatea între oameni este posibilă sau nu, în condițiile libertății de acțiune;
  4. În ce măsură progresul moral al omenirii se datorează dezvoltării știintelor și artelor?;
  5. Despre relația dintre identitatea de sine, preferințele personale și judecata celorlalți;
  6. Despre raportul între rațiune și credința religioasă;
  7. Ce este consilierea filosofică și ce probleme poate ea rezolva;
  8. În ce condiții sunt posibile raporturile etice între om și animale?;
  9. Filosofia ca mod de viață;
  10. Filosofia pentru copii.

 

DATE DE CONTACT NECESARE (vor fi înscrise pe ultima pagină a eseului)

 

———————————-

EDIȚIILE ANTERIOARE: 2015 / 2014 / 2013

———————————–

Share Now