Documente necesare practică de specialitate

Actualizat: March 31st, 2021 la 09:35 am

Convenție tripartită de practică 

  • ESTE responsabilitatea studentului. Se semneaza in 3 exemplare de către STUDENT practicant, UVT (Rectorat) și Institutia parteneră de practică.
    Pentru a fi semnate de Rectorat Conventiile se depun la Secretariat 511 sau se merge direct la Cabinet Prorector Ovidiu Megan. La final, un exemplar semnat va rămâne în mod obligatoriu la Secretariat 511.

Acord instituțional de practică

  • NU este responsabilitatea studentului. Se semneaza de Facultate (Decanat, la inițiativa profesorilor coordonatori de practică)  si Institutia de practica pentru a facilita stagii colective de practica studenteasca. Va fi insotit de Conventii tripartite de practica pentru fiecare student in parte.
Share Now

Related Post