Ecologia politică a postcomunismului

Ecologia politică a postcomunismului

Lucian Vesalon

Ecologia politică examinează modalitățile în care puterea politică, relațiile economice, ierarhiile sociale, ideologiile, reprezentările culturale participă la „fabricarea” mediului înconjurător. Acest volum arată cum postcomunismul a produs un regim socio-ecologic distinct, oferă o analiză critică a constituirii și funcționării acestuia, și cartografiază costurile ecologice produse de modelul dominant de dezvoltare.

Ecologia politică este și un discurs alternativ care mobilizează imaginația cercetătorilor și activiștilor, pentru a găsi forme de organizare a relațiilor natură-societate care să fie concomitent mai echitabile social și mai sustenabile ecologic. Istoria ecologică a societăților postcomuniste indică nu doar un deficit democratic al politicii mediului, ci și modalități multiple de încălcare a drepturilor ecologice, precum și victimizarea ecologică a indivizilor, comunităților și categoriilor sociale perdante ale tranziției.

Share Now