Masterat

Descarcă de aici fișele disciplinelor și planurile de învățământ pentru această specializare:

The Masters in International Development and Management of Global Affairs answers to an increasing demand for expertise in the field of international development and for connecting local experiences in development with regional and global evolutions.

It seeks to contribute to improve the knowledge and strengthen the capacity of the organizations involved in (international) development projects. Given that international cooperation for development is an especially complex and sensitive dimension of global politics, this masters seeks to equip students with the adequate academic expertise and professional skills for participating in various development initiatives.

In a multi-disciplinary context, international development studies examine social, political and economic transformations involved in development and key issues connected to globalization, inequality, poverty, gender relations, environmental degradation and other dimensions constitutive to development. Focusing on a global perspective, the Masters in International Development and Management of Global Affairs offers to its students new professional opportunities for working in international non-governmental organizations or bilateral and multi- lateral development organizations by connecting local academic initiatives to global evolutions in international development studies.

Selected courses:

Theories and strategies of international development

Introduction to management

Education systems and policies

Macroeconomy

Diplomacy and global affairs

International organisations

Gender and development

Project management

Migration studies

Social development in regional context

Post-Colonial African Politics

Internship

Benefits and competencies

The graduates of the Maters in International Development and Management of Global Affairs will benefit academically and professionally from the development of multiple professional skills:

- the capacity to understand the main political, social, economical and cultural processes involved in international development

- the capacity to critically examine the international development strategies elaborated and implemented by international development institutions

- the capacity to participate to the elaboration and implementation of international development projects and programs at the level of national and international institutions and organizations

- the capacity to elaborate and implement alternative development projects through civil society organizations involved in international development

- the competence to participate in the process of strengthening the institutional capacity of the actors involved in the Sustainable Development Goals agenda and in the Official Development Assistance

- the capacity to understand the complexity of international development as a multidimensional process, involving economic, social, gender, cultural, anthropological, and ethical dimensions

- the competence to propose solutions to the problems and difficulties inherent in international development programs

- the capacity to design research projects in the field of international development

- the capacity to promote the development assistance agenda and the international development goals at national and international levels

Descarcă de aici fișele disciplinelor și planurile de învățământ pentru această specializare:

Specialiştii în Mass-media şi Relaţii Publice sunt cei care fac să circule informaţia fără de care nicio societate nu poate exista. Apariţia noilor tehnologii digitale au făcut să crească importanţa acestor domenii. Viaţa economică, activitatea instituţiilor de stat sau a ONG-urilor depind, într-o formă sau alta, de existenţa unei comunicări eficiente.

Iată ce vă oferă acest masterat: expertiză pentru două domenii în continuă dezvoltare.

Masteratul se adresează absolvenţilor de jurnalism, relaţii publice, publicitate, dar şi altor specializări mai apropiate sau mai îndepărtate, ştiut fiind că în orice activitate o bună comunicare reprezintă o şansă importantă pentru reuşita profesională.

Printre disciplinele studiate se află:

– Principii ale scriiturii creative

– Tehnici de comunicare în mass-media şi RP

– Patologii comunicaţionale

– Legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale

– Antrenamentul abilităţilor de gândire critică

– Managementul proiectelor

– Organizaţiile în relaţia cu media

– Tehnici de formare a opiniei publice


Descarcă aici fișele disciplinelor și planurile de învățământ pentru această specializare:

Fisele disciplinelor Masterat MMRP anul I

Fisele disciplinelor Masterat MMRP anul II


Plan învățământ MMRP II
Fișe discipline


Primul program de acest gen din România şi din zona central-est europeană, Masteratul internaţional în Consiliere şi consultanţă filosofică se va desfăşura, în limba engleză, în parteneriat cu programe similare consacrate din Italia și Franța, posibil şi cu specialişti formatori din alte ţări (Marea Britanie, Olanda, Germania). Programul oferă cunoştinţe teoretice aplicate şi deprinderi de a utiliza instrumente și metodologii adecvate în sprijinul persoanelor sau grupurilor care se confruntă cu probleme existenţiale, relaţionale, etice şi decizionale în experiența lor individuală sau în contexte sociale şi profesionale. Consilierea şi consultanţa filosofică se aplică pe scară din ce în ce mai largă în ţările civilizate unui spectru tot mai cuprinzător de probleme, de la consultanţa în afaceri până la probleme strict individuale ale clienţilor, implicând cel mai adesea o regândire a valorilor şi credinţelor acestora şi recurgând la metode de rezolvare raţională a conflictelor bazată pe instrumente critic-analitice, argumentative şi dialogale specifice filosofiei.

Chiar dacă este conceput ca o alternativă a consilierii psihologice adresată celor care doresc să evite medicalizarea problemelor de viaţă, programul este gândit în complementaritate cu specializările oferite de domeniile psihologiei, neuro-ştiinţelor şi psihiatriei şi în colaborare cu specialiştii din cadrul acestora. Pregătirea va cuprinde examinarea aspectelor particulare ale filosofiei practice şi formelor înrudite de consiliere şi metodologiile de intervenţie destinate ajutorării clienţilor precum şi adaptarea şi utilizarea unor instrumente operaţionale destinate rezolvării de situaţii concrete individuale şi de grup. Aria disciplinelor studiate cuprinde un modul filosofic teoretic, unul filosofic cu aplicativitate directă în consiliere şi consultanţă, module psiho-medical, de comunicare şi etică practică şi un amplu modul formativ care se va desfşura sub îndrumarea unor formatori certificaţi din străinatate. Programul le va furniza absolvenţilor fundamentele teoretice, tehnicile şi deprinderile practice cu ajutorul cărora să asculte, să înteleagă şi să accepte perspectivele prezentate de clienţi, în funcție de dinamica personală, de circumstanţele familiale, sociale și de lucru în care trăiesc, să-i ajute să-şi identifice şi să-şi formuleze problemele şi soluţiile.

Programul se adresează tuturor absolvenților în domeniul științelor umaniste și filosofie, psihologie, medicină, asistență medicală, economie, ştiinţe politice, juridice, precum și altor profesioniști și manageri din sfera corporatistă şi a comunicării (deţinători ai unei diplome de licenţă), oferindu-le competențe decurgând din metodologii de orientare și extindere a capacităţii de alegere individuală și de grup. Competenţele dobândite în urma unei formări şi evaluări riguroase şi exigente stau la baza profesiilor (unele deja existente în România, altele în curs de omologare) de consilier filosofic, consilier etic, consultant filosofic, operator-evaluator teste de gândire critică, facilitator în filosofia pentru copii, ş.a., profesii moderne aflate în plină expansiune în ţările dezvoltate, de regulă prin intermediul unor firme private de consiliere, consultanţă sau facilitare organizaţională.

Abilităţi transferabile preţuite de angajatori

Cele mai multe programe de specializare se concentrează pe predarea de informaţii ce trebuie reţinute (şi care de regulă se învechesc rapid). Spre deosebire de acestea, filosofia în formele ei aplicate consultanţa şi consilierea filosofică se axează pe dezvoltarea de abilităţi – care se dovedesc utile nu doar în profesii explicit asociate filosofiei, ci şi în asociere cu orice traiectorie profesională complexă aleasă. Cu alte cuvinte, aceste abilităţi specifice dobândite se disting nu doar ca mijloace de ajutorare a clienţilor individuali sau colectivi ai absolvenţilor, ci şi ca elemente de self-help care pot sta la baza succesului propriu într-o mare varietate de profesii racordate la dinamica şi pluralismul lumii contemporane şi viitoare.

Printre aceste abilităţi transprofesionale se numără:

Capacitatea de a discuta la obiect (The ability to cut through waffle)
Capacitatea de a distinge erorile de rationament (The ability to spot errors in reasoning)
Abilitatea de a elabora un punct de vedere cu claritate si precizie (The ability to make a point with clarity and precision)
Capacitatea de a analiza probleme si argumente complexe (The ability to analyze complex issues and arguments)
Abilitatea de a gandi independent si creativ – to “think out of the box” (The ability to think independently and creatively)
Abilitatea de a construi demonstraţii solide si riguroase (The ability to build a strong, rigorous case).


În ţările unde aceste programe de studii funcţionează, abilităţile critic-analitice asigurate de filosofia aplicată în consiliere şi consultanţă le-au asigurat absolvenţilor succesul într-o largă varietate de profesii, nu doar în calitate de consultanţi, consilieri etico-filosofici sau evaluatori, ci şi ca profesionişti în domenii precum cel jurnalistic, bancar, drept, sau management. “Îmi datorez succesul capacităţii de a gândi logic problemele şi abilităţilor mele de scriere dobândite în urma studiilor de filosofie aplicată” (Kim Feazle, Financial Analyst, Hill & Knowlton)

”Calitatea pe care o posedă absolvenţii programelor de filosofie aplicată şi care le lipseşte altor specialişti este abilitatea de a examina subiectul ales, de a-i identifica componentele cheie şi relaţiile dintre ele şi de a evalua consecinţele schimbării unei astfel de componente. Această capacitate analitică reprezintă avantajul cel mai mare deţinut de aceşti absolvenţi asupra contemporanilor în contextele socio-profesionale moderne”. (Tommy Attaway, Jr.,Project Management Specialist, Elveţia.) ”Doream să obţin o slujbă de top în una dintre cele mai importante bănci de investiţii din lume… Sute de candidaţi selectaţi pentru faza finală au fost intervievaţi concomitent peste tot în lume. La finele procesului eu am fost cel căruia i s-a făcut oferta … După acceptarea acesteia, am întrebat Comisia de decizie de ce m-a preferat pe mine … Fără să ezite o clipă, Preşedintele Comitetului Strategic a enumerat o serie de motive, dintre care primul a fost acela că dintre toţi candidaţii am fost singurul care a studiat filosofia inclusiv la nivel de Masters. ‘That told us immediately that you can think outside the box’ … Am ajuns să înţeleg că raspunsul corect la întrebarea ‘Ce poţi face cu filosofia?’ este : ‘Absolut orice îţi doreşti’”. (Jordan Kotick, Vice-President J.P. Morgan, Wall Street.)

Plan învățământ PCC I
Plan învățământ PCC II
Fișe discipline
Director program: Lect. univ.dr. Florin Lobonţ
MASTER POLITICI PUBLICE SI ADVOCACY (2 ANI)

Director al programului de masterat: Lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanţ

Masterul este acreditat conform hotaririi Consiliului ARACIS confirmata prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 4666 din 3 august 2009

Pentru informaţii ţi detalii suplimentare, accesaţi:

https://www.facebook.com/PPA.UVTÎnființat în 2004, este primul program de nivel masteral din România dedicat dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor de influenţare a deciziei publice. Programul este destinat absolvenţilor de studii universitare, are o durată de doi ani şi urmăreşte să-i înzestreze pe absolvenţi cu abilităţi manageriale dublate de solide cunoştinţe teoretice de analiză, dezvoltare, management şi influenţare a politicilor publice.

Oferă următoarele competențe absolvenților:

Dezvoltarea abilităţii evaluării politicilor publice şi a programelor publice.
Competențe de advocacy și lobby.
Competențe pentru ONG și voluntariat.
Exprimarea unor judecăţi de valoare privind starea actuală a culturii şi practicii de evaluare din România
Dezvoltarea capacităţii de emitere de recomandări corespunzătoare şi justificarea adecvatăa acestora
Evaluare retrospectivă politicilor publice
Enunţarea de recomandări plauzibile şi adecvate.
Oferta de cursuri este extrem de diversă, acoperind întregul spectru disciplinar al politicilor publice şi al activităţilor de advocacy, cum ar fi diagnoza organizaţională, tehnicile de negociere şi de advocacy, analiza şi managementul politicilor publice, elemente de drept public şi administrativ, managementul organizaţiilor publice şi al organizaţiilor neguvernamentale, leadership şi comunicare.

Începând cu octombrie 2012 Departamentul de Științe Politice a reluat o mai veche colaborare cu Academia de Advocacy, ce oferă plus-valoare programului masteral prin experții recunoscuți care predau și posibilitatea unor stagii de practică pentru masteranzi sau implicarea concretă a acestora în proiecte de lobby și advocacy derulate.
Plan învățământ PPA I
Plan învățământ PPA II
Fișe discipline

Context și oportunitate

Multidimensionalitatea securității a avut consecinte atât asupra politicii si politicilor de securitate, cât si asupra agendei de cercetare teoretico-metodologice a Studiilor de securitate. Dinamica și complexitatea mediului de securitate contemporan ne-au orientat opțiunea de a proiecta programul de Master în Studii de Securitate Globală care să expună viitorii masteranzi la pluralitatea de perspective teoretice, paradigme, metodologii cu care operează comunitatea epistemică internațională a Studiilor de Securitate. În acest sens, proiectarea programului de Master în Studii de Securitate Globală (MSSG) a ținut cont de identitatea și diversitatea teoretică, empirică și metodologică a Studiilor de Securitate, respectiv de importanța politică și societală a securității ca valoare centrală a mediului international contemporan. Nucleul ideatic în jurul căruia s-au elaborat conținuturile tematice/de învățare ale programului masteral a avut in vedere „conceptul de securitate extinsă”, adaptat noilor realităţi și schimbări din cadrul sistemului internațional, respectiv abordarea „studiilor de securitate extinse” ce integrează principalele direcții de evoluție/istorie intelectuală a studiilor de securitate: de la studiile de securitate traditionale (realism, idealism, constructivism) la studiile de securitate critice.

Adresabilitate

Programul masteral se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior care doresc o specializare în acest domeniu, cu predilecţie absolvenţilor specializărilor de licenţă din domeniul fundamental Ştiinţe Sociale şi Politice (domeniile de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Ştiinţe Politice, Sociologie, Ştiinţe ale comunicării) care urmăresc să-şi completeze, diversifice sau focalizeze cunoaşterea academică dobândită anterior printr-o pregătire inter- şi multi-disciplinară în studiile de intelligence şi securitate ca subdomeniu al relaţiilor internaţionale. Totodată, acest program de master poate fi urmat şi de absolvenţi ai altor specializărilor de licenţă din domenii conexe precum Ştiinţe juridice (Drept) şi Ştiinţe umaniste (Istorie), în măsura în care îndeplinesc precondiţiile de acces enunţate. Programul masteral vizează acei absolvenţi de studii universitare de licenţă care sunt interesaţi să opereze în câmpul relaţiilor internaţionale şi politicii externe ori în sectorul agenţiilor guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale, respectiv cei interesaţi să se formeze ca analişti ori consultanţi independenţi, precum şi absolvenţii de Jurnalism care urmăresc dobândirea abilităţilor analitice, critice şi a expertizei în domeniul studiilor de securitate în intenţia de a practica jurnalismul tematic. De asemenea, prin cadrul nou, dinamic, stimulant sub aspect intelectual şi racordat la ultimele tendinţe ştiinţifice ale unui domeniu aflat în plină dezvoltare, programul masteral se adresează, în mare măsură, absolvenţilor de studii universitare de licenţă care vizează o carieră didactică sau de cercetare în domeniul particular al studiilor de securitate, oferind o bază de pregătire, de formare a abilităţilor de cercetare, gândire critică, analitică şi de acumulare a unor cunoştinţe avansate în materie care să îi orienteze, mai departe, spre studiile doctorale.
  • Plan învățământ SSG I
  • Fișe discipline
  • Informații suplimentare:
  • Flyer SSG