Europa prin ochii… Dianei și ai lui Cătălin, studenți RISE anul 1

Ambasadorii PFC, Diana Țapu și Cătălin Marius Boldeanu au participat în perioada 5-7 aprilie 2017 la Caravana UVT de promovare a științei dar și a ofertei noastre educaționale pentru Admiterea la facultate, iulie 2017. Cei doi studenți în anul 1 la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene au derulat o activitate originală – au chestionat tinerii întâlniți în orașele vizitate – Arad, Reșița și Oradea, asupra viziunii lor despre viitorul Uniunii Europene și asupra locului României în UE, în acest an special de aniversare a 10 ani de membership. Ideile au fost colectate pe un flip-chart, amplasat de cei doi studenți în piața centrală din orașele vizitate.

Ca urmare a tuturor ideilor obținute, Diana și Cătălin au redactat următorul eseu:

“România 10 ani în Uniunea Europeană”

“Uniunea Europeană reprezintă o uniune politică și economică, constituită din 28 de state, originea căreia se trage de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și a Oțelului (CECO)-1951-și din Comunitatea Economică Europeană (CEE)-1958-, fundamentele UE fiind puse de cele șase state fondatoare, Belgia, Franța, Republica Federală Germană, Olanda, Italia, Luxemburg. O dată cu aderarea în următorii ani a mai multor state europene, UE și-a lărgit atribuțiile prin adăugarea mai multor domenii sociale, politice, economice de activitate, devenind o forță tot mai impunătoare, atât pe continentul său, cât și pe plan mondial. Strategia Uniunii Europene de extindere în spațiul Europei de Est prevedea pregătirea statelor candidate pentru aderarea la UE prin programele de asistență și finanțare, concentrându-și ajutorul în consolidarea instituțiilor democratice, pentru dezvoltarea protecției mediului, infrastructurii, agriculturii, întreprinderilor mici și mijlocii și dezvoltării sociale și regionale.
În 2007 aderă România, care și-a câștigat statutul de stat asociat în 1995 după ce a depus candidatura la aderare, iar în 1997, după primirea acceptului din partea Consiliului European, România a primit finanțare pentru îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, negocierile pentru aderare începând la Helsinki în 2000 fiind prevăzute reforme instituționale, economice și sociale, iar în 2005, s-a desfășurat ceremonia de semnare a tratatului de aderare care a intrat în vigoare în 2007).
Astfel, anul acesta, 2017, România celebrează zece ani de la aderarea la Uniunea Europeană. În cadrul proiectului de promovare a științei, dirijat de Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării și-a pus drept scop organizarea unui dialog cu publicul din cele trei orașe- -Reșița, Arad, Oradea- pentru a afla părerile oamenilor din diferite categorii sociale, cu vârstă și statut diferit, în raport cu locul României în UE după zece ani de la aderare.
Colectând toate ideile și mesajele cetățenilor față de Uniunea Europeană, am înțeles că este necesar de precizat atitudinea acestora față de evoluția României timp de 10 ani în cadrul familiei UE. Orice schimbare este privită atât pozitiv, cât și negativ, de exemplu:
Circulația liberă a permis progresul comerțului și drumurilor comerciale drept rezultat al dezvoltării infrastructirii, creșterea investițiilor străine și dezvoltarea socială în urma vizitării țărilor membre UE precum susțin unii, dar lipsa frontierelor a cauzat și îmbătrânirea populației drept consecință a migrației tinerilor pentru a-și găsi un loc de muncă favorabil, pierderea unor valori naționale ca efect al impactului interacțiunii multiculurale, după cum consideră alții.
Aderarea României la Uniunea Europeană a influențat democratizarea statului și a instituțiilor acestuia, amplificarea activității de reglementare a protecției sociale și a respectării drepturilor omului, consideră oamenii întrebați, ceea ce, la rândul său este privit pozitiv de aceștia. Aceleași schimbări sunt însă percepute altfel de unele persoane, care consideră că evoluția României în cadrul UE a determinat populația să-și schimbe anumite viziuni, devenind implicată zilnic în preocupările autorităților locale și centrale, acest lucru generând într-un final dezvoltarea urbană, extinderea posibilităților de schimb cultural și educarea populației tinere în spiritul familiei europene, copii răspunzând sigur, că: “României îi este mai bine în UE”!
Revenind la atitudinea critică a populației, trebuie de menționat, că multe persoane privesc sceptic evoluția UE, fiind sigure că ieșirea Marii Britanii din Uniune este rezultatul slăbiciunii UE, care nu poate garanta beneficii economice și politice pentru toate țările membre, unele fiind state cu un capital economic puternic, iar altele aflându-se încă în curs de dezvoltare.
Totuși, au fost colectate mai multe mesaje și viziuni pozitive decât negative, majoritatea persoanelor care ne-au oferit răspunsuri, fiind de părere că locul României este sigur în Uniunea Europeană, căci doar așa țara va putea să se dezvolte în continuare. Astfel, mulți dintre cei întrebați au speranțe și așteptări pe viitor precum:
• Dezvoltarea economiei interne, ca tinerii să nu fie nevoiți să plece pentru un loc de muncă peste hotarele țării.
• Creșterea salariilor, care să fie la nivelul țărilor fondatoare UE, pentru a simți cu adevărat integrarea în Uniunea Europeană.
• Diminuarea corupției din toate sferele de activitate, pentru a dezvolta adevărata democrație.

În urma acestei activități am concluzionat, că atitudinea cetățenilor este foarte importantă pentru dezvoltarea continuă a statului democratic, astfel încât mesajele expuse de aceștia sunt doar în favoarea evoluției pozitive a României ca membru al Uniunii Europene, ceea ce demonstrează că populația este informată despre politica internă și externă a țării, fapt ce merită a fi apreciat drept un indice al activismului social.”

Diana Țapu și Cătălin Marius Boldeanu, RISE anul I

Dacă ești elev de Liceu în clasa a 11-a sau a 12-a, poți redacta propriul Eseu “Europa prin ochii mei”! Trimite-ni-l și vezi ce poți câștiga aici.

Share Now

Related Post