Evaluare activitate didactică sem II

Începând de astăzi, 24 mai 2021, și până în data de 4 iunie 2021 studenții Universității de Vest din
Timișoara de la toate programele de studii universitare de la ciclurile de studii universitare de licență și
masterat au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul acestui semestru
la cursuri, seminare sau laboratoare.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se face, la fel ca în semestrele precedente,
accesând platforma https://elearning.e-uvt.ro, pe baza autentificării cu adresa de e-mail de euvt.
După ce autentificare, pe prima pagină (butonul „Pagina Mea” din stânga sus), studenții pot
accesa butonul „Evaluarea cadrelor didactice de către studenți” (butonul cu imaginea unei broaște
țestoase).

Chiar dacă pe platformă studenții se autentifică cu contul de e-mail de e-uvt și parola proprie,
evaluarea cadrelor didactice de către studenți este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel
încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor, astfel că trebuie să încurajăm studenții să răspundă
cât mai sincer tuturor întrebărilor din chestionar. Scopul evaluării cadrelor didactice de către studenți este
de a colecta opiniile și feedbackul acestora cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest
semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de
Universitatea de Vest din Timișoara.

Toți studenții trebuie să acceseze platforma de evaluare a cadrelor didactice, în mod obligatoriu,
și să opteze pentru a efectua sau nu evaluarea cadrelor didactice cu care au colaborat în semestrul al IIlea al anului universitar 2020-2021.
Dacă studenții optează pentru a efectua evaluarea cadrelor didactice (ceea ce trebuie să îi
încurajăm pe toți), au ocazia să acorde o notă generală de la 1 la 10 pentru fiecare curs, seminar și
laborator pe care l-au parcurs în acest semestru. De asemenea, după ce au acordat nota generală, au
ocazia de a lăsa un comentariu general sau o recomandare cu privire la desfășurarea activităților didactice
aferente disciplinei evaluate și/sau pentru prestația cadrului didactic evaluat.UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIȘOARA Prorector responsabil cu strategia academică și relația cu studenții Adresă poștală: Bd. Vasile
Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România Număr de telefon: +40-(0)256-592.166
(241) Adresă de e-mail: madalin.bunoiu@e-uvt.ro Website: www.uvt.ro

Suplimentar, după ce au acordat o notă generală, studenții au ocazia de a efectua o evaluare în
profunzime a fiecărei discipline parcurse, ținând cont de doisprezece criterii distincte (trei dintre acestea
fiind special formulate pentru a reflecta modul de desfășurare a activităților didactice în perioada de
desfășurare în regim online a acestora, pentru a avea o imagine cât mai relevantă despre desfășurarea
procesului educațional în această perioadă) care pot fi evaluate tot cu note de la 1 la 10, accesând butonul
„Evaluează” din dreptul fiecărei discipline.

În cazul în care studenții întâmpină dificultăți în procesul de evaluare sau identifică erori în
formular, pot utiliza butonul de „Ajutor” din partea de sus a paginii de evaluare

Share Now