Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

Începând de astăzi și până în data de 8 iunie 2020 studenții Universității de Vest din Timișoara de la toate programele de studii universitare de la ciclurile de studii universitare de
licență și masterat au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul acestui semestru la cursuri, seminare sau laboratoare.
 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se face, la fel ca în semestrele precedente, accesând platforma https://elearning.e-uvt.ro, pe baza autentificării cu adresa de e-mail de e-uvt. După autentificare, pe prima pagină (butonul „Pagina Mea” din stânga sus), studenții pot accesa butonul „Evaluarea cadrelor didactice de către studenți” (butonul cu imaginea unei broaște țestoase).
 
Chiar dacă pe platformă studenții se autentifică cu contul de e-mail de e-uvt și parola proprie, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor.
 
Scopul evaluării cadrelor didactice de către studenți este de a colecta opiniile și feedback-ul acestora cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara.
 
Toți studenții trebuie să acceseze platforma de evaluare a cadrelor didactice, în mod obligatoriu, și să opteze pentru a efectua sau nu evaluarea cadrelor didactice cu care au colaborat în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
Share Now