EXAMENE DE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA FEBRUARIE 2024

În perioada 22.02.2024 – 23.02.2024 se va desfășura sesiunea de finalizare studii de licență și de master.

Conform articolului 21 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoaraabsolvenții promoțiilor anterioare sau ai altor instituții de învățământ superior se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor universitare în sesiunile programate în acord cu structura anului universitar, prin depunerea unei cereri la InfoCentrul studențesc cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării examenelor de finalizare a studiilor.

Cererea pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor universitare a absolvenților din promoții anterioare poate fi depusă prin intermediul FORMULARULUI GENERAL DE CERERI, menționându-se inclusiv cadrul didactic care va coordona lucrarea de finalizare a studiilor.

Formularul poate fi accesat exclusiv cu contul instituțional @e-uvt.ro. În cazul în care absolvenții nu dețin cont instituțional sau nu mai au acces la acesta, trebuie să trimită un e-mail la adresa support@e-uvt.ro, pentru a solicita informațiile de conectare.

După depunerea cererii, reprezentanții InfoCentrului Studențesc vor informa absolvenții cu privire la aprobarea acesteia. Ulterior, absolvenții trebuie să ia legătura cu cadrul didactic coordonator pentru solicitarea înscrierii pe platforma de e-learning UVT în secțiunea de coordonare a lucrărilor de finalizare a studiilor.

În conformitate cu taxele universitare aprobate pentru anul 2023-2024cuantumul taxei de înscriere la examenul de finalizate a studiilor universitare de licență și de masterat pentru absolvenții UVT din promoțiile anterioare este de 300 de lei. Acesta se achită prin intermediul platformei www.plationline.uvt.ro înainte de depunerea variantei finale a lucrării de finalizare a studiilor pe platforma de e-learning, iar dovada plății se trimite prin e-mail la adresa info@e-uvt.ro.

Conform articolului 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoaradepunerea lucrărilor de finalizare a studiilor se va face online, prin încărcarea variantei finale a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului