Filosofie și Științe ale Comunicării

Programele sale academice au ca scop dezvoltarea curriculară a studiilor filosofice și de stiințele comunicării prin publicarea unor lucrări de referință și crearea unui cadru instituțional necesar formării de specialiști.

Proiecte de cercetare ale Departamentului:

– Realizarea unui dicționar al conceptelor fundamentale ale filosofiei românești;
– Studiul și introducerea în cultura română a logicii paraconsistente;
– Modelarea conflictelor interculturale;
– Logica științelor sociale;;
– Învățământul filosofic românesc la început de mileniu. Modalități de integrare europeană;
– Jurnalism sportiv;;
– Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice;;
– Mass-media și relații publice;;
– Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice.;

Colaborări internaționale și cu societăți științifice:;


Universitatea din Birmingham;
Universitatea Central Europeană din Budapesta;
Universitatea Creștină din Ede;
Universitatea din Helsinki;
Universitatea din Köln;
Universitatea din Padova;
Universitatea Paris – Sorbonne (Paris IV);
Universitatea din Poitiers;
Universitatea din Rzeszov;
Universitatea Swansea;
Universitatea din Viena;
Institutul de Filosofie și Sociologie al Academiei Poloneze;
AFOS (Association for Foundation of Science, Language and Cognition);
CNRS (Centrul Național de Cercetare Științifică) Franța;
Consiliul pentru Cercetare a Valorilor și Filosofiei;
ASPLF (Asociația Societăților de Filosofie de Limba Franceză);
ARCHES (Asociația Română a Cercetătorilor Francofoni
Asociația Română de Semiotică;
Asociația Română de Studii Religioase;
Institutul de Cercetări Social-Politice Timișoara;
Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române;
SACRI (Societatea Academică pentru Cercetarea Religiilor și Ideologiilor);
Societatea Kant din România;
Societatea Internațională Tomasso d’Aquino Roma;
Societatea Română de Filosofie de Limba Franceză;
Societatea Română de Studii Clasice