Filosofie

Descrierea specializării

Întrebările sunt inevitabile. La început, „ce sunt eu?” și „oare este drept ce s-a întâmplat?”. Apoi, „Ce este Mintea?”, „Ce sunt Adevărul, Libertatea, Dreptatea?”. La început, „oare este bine să fac lucrul acela?”. Mai târziu, „Ce este Binele?”, „Ce este Frumosul?”. Apoi, poate încerci să le pui pe toate acestea în ordine, să le așezi unele lângă altele, într-o sperată armonie. Această muncă este parcă fără sfârșit – un puzzle ale cărui margini sunt tot mai întinse și al cărui centru nu pare să dezvăluie o imagine clară și coerentă a lumii. Alte întrebări iau locul celor vechi, alte răspunsuri par acum străine de cele de la început. 

Dar, dacă crezi în libertatea ta de a gândi toate acestea în registru propriu, învățând de la filosofi excepționali precum Platon, Aristotel, Descartes, Leibniz, Locke, Hume, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, te poți alătura studenților de la specializarea Filosofie. Facultatea noastră îți oferă prilejul de a învăța să gândești liber urmărindu-i pe cei care, încă de la început, au făcut din libertatea de gândire profesia lor de credință. 

În cei trei ani de studii de licență vei învăța, alături de profesorii facultății, filosofie antică, medievală, modernă și contemporană, îți vei exersa abilitățile de a gândi critic și îți vei rafina gândirea logică, vei lua cunoștință de diferite teorii morale și îți vei testa abilitatea de a rezolva dilemele eticii aplicate, îți vei pune întrebări despre natura minții, a științei, a limbajului, a istoriei, a spațiului și timpului, a inteligenței artificiale. Dar, poate mai mult decât toate acestea, vei fi în compania celor care împărtășesc aceleași valori ca și tine.Traseul parcurs

Programul de studii universitare de licență Filosofie are o durată de trei ani și poate fi urmat de un program de masterat, în limba engleză, Philosophical Counselling and Consultancy.


Posibile ocupații

  • profesori în învățământul secundar (după absolvirea programului didactic)
  • asistenți de cercetare
  • cercetători în filosofie
  • filosofi
  • eticieni
  • logicieni
  • consilieri

Alumni


Simona Vucu


Dan Zeman


Sergiu Spatan


Ștefan Sarkadi