Green Cool

NEWSLETTER
Ediția a II-a
Decembrie
Prima etapă – primăvară/vară 2022

Parteneriatul GreenCool a analizat sute de articole, bune practici și studii de caz, a realizat peste 700 de chestionare cu studenți, tineri adulți și influenceri, a organizat numeroase interviuri de tip focus-grup în orașele ECoC partenere și a elaborat Colecția de practici și cercetare Greenfluence (raportul complet este disponibil pe site-ul GreenCool)

Scopul analizelor secundare și primare a fost acela de a colecta informații despre cunoștințele și atitudinea tinerilor cu privire la două aspecte principale: social media (urmărirea și utilizarea social media), în special în ceea ce privește influencerii și subiectele legate de ecologie.

Pe baza rezultatelor cercetării, au fost sugerate următoarele 12 tehnici de comunicare și 12 subiecte ecologice pentru a fi incluse în cursul ECoC Greenfluencer:

  • Tehnici de comunicare și structura discursului: Storytelling on și offline; Scrierea de bloguri; Scurtmetraje, videoclipuri (You Tube, TikTok); Tehnici de Instagram, TikTok – actorie offline; Cum să creezi un conținut de puternic de imagine; Elevator pitch; Pecha Kucha;  Oxford debate; TED talk; Gamification; Comunicare creativă și circulară; Discuții tip masă rotundă.
  • Subiecte Green: Nutriție și risipă alimentară; modă sustenabilă; stiluri de viață urbane, viețuire sustenabilă; consum responsabil: obiceiuri casnice mici, responsabilitate individuală; economie de energie și energie alternativă: calitatea și cantitatea aerului și a apei; responsabilitate socială colectivă: indivizi, companii și instituții; tehnici critice de reciclare, gestionarea deșeurilor și economie circulară; fobie și anxietate față de climă; Greenwashing și gândire etică; mobilitate ecologică.

A VII-a ediție a Parlamentului Verde al Studenților în Veszprém (Ungaria) – aprilie 2022

Proiectul GreenCool a fost prezentat la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului Verde al Elevilor (Veszprém, Ungaria) pentru elevii de liceu, organizat de Asociația Centrului de Educație pentru Mediu Bakony-Balaton (BaBaKo) și chiar au fost implicați aproape o sută de elevi în cercetarea GreenCool.

Canalul Podcast și site-ul GreenCool – primăvară/vară 2022

Dacă nu aveți încă un canal preferat de podcasturi, vă recomandăm cu plăcere unul: GreenCool este acum disponibil pe Spotify: https://spoti.fi/3mdLgOu.

Puteți urmări rezultatele și obține informații actualizate pe site-ul GreenCool: https://greencoolproject.eu/en/about/

A doua reuniune transnațională de proiect la Tartu – septembrie 2022

Am organizat cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului în intervalul 28-29 septembrie 2022. Reuniunea a fost organizată la Tartu, Estonia, de către Universitatea din Tartu. Patru parteneri prezenți la fața locului (Universitatea din Pannonia, Ungaria; Universitatea Vytautas Magnus, Lituania; Universitatea de Vest din Timișoara, România; Universitatea din Tartu, Estonia) și un partener online (Militos Consulting S.A., Grecia) din cinci țări diferite au discutat despre aspectele financiare, de diseminare și de management, dar și despre principalele etape ale proiectului. Un accent deosebit a fost pus pe pregătirea celui de-al doilea calup de  rezultate ale proiectului – dezvoltarea MOOC, proiectarea curriculumului de curs, module, comunicare și subiecte ecologice sau dezvoltarea a două platforme.

Conferința anuală a UNeECC 2022 – octombrie 2022

A fost o mare plăcere pentru echipa GreenCool să ia parte la Conferința anuală 2022 a UNeECC intitulată “Cultura și natura – parteneri în dialog”, care a avut loc la Academia de Agricultură a Universității Vytautas Magnus, Kaunas, Lituania, în perioada 5-7 octombrie 2022. Anul viitor, UNeECC va organiza acest eveniment în Veszprém, Ungaria!

Etapele următoare

Dezvoltarea cursului deschis online masiv – toamna 2022/primăvara 2023

Materialele cursului ECoC intitulat „Tehnici de comunicare pentru modelarea atitudinilor și subiecte legate de ecologie în secolul XXI” vor fi elaborate prin combinarea rezultatelor învățării din cadrul Colecției de practici și cercetări Greenfluence și a cunoștințelor anterioare din cadrul cursurilor universitare și a rezultatelor metodologiilor workshoupuluide vară GreenCool. Tehnicile de comunicare colectate în timpul cercetărilor, subiectele legate de ecologie sugerate și observate de experți, studiile de caz, rezultatele sondajului și rezumatul interviurilor de grup sunt analizate înainte de dezvoltarea cursului. În plus, materialul va fi adaptate calendarului universitar, organizării cursului și cerințelor privind creditele. Cursul va avea un ghid pentru a ajuta profesorii să utilizeze materialul de formare.

Materialul MOOC va fi, de asemenea, disponibil pe o platformă interactivă, publică, unde cei interesați, cum ar fi alți studenți, profesori, influenceri, experți în domeniul ecologiei, pot avea acces. Alte universități, altele decât ECoC, vor avea ghiduri de utilizare a acestui material pentru cursurile lor ECoC. În plus, suportul de curs va fi partajat pe platforma School Education Gateway, deoarece oferă o bază excelentă pentru includerea tehnicilor de comunicare pentru modelarea atitudinilor în învățământul superior.

Acest proiect (nr. 2021-1-HU01-KA220-HED-000027563) a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului (autorilor), iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.

UVT, implicată într-un proiect Erasmus+ despre comunicarea ”green” în social media

Reuniune de lucru la Tartu – Capitală Europeană a Culturii 2024

O echipă interdisciplinară formată din experți ai Universității de Vest participă la implementarea proiectului internațional Erasmus+ numit Greencool, finanțat cu susținerea Comisiei Europene, ce are drept scop principal creșterea conștientizării problemelor legate de mediu în rândul tinerilor. Una dintre țintele majore ale proiectului este crearea unui curs atractiv și inovator disponibil online, care să îi pregătească pe studenți în a deveni ”greenfluencers” – persoane care comunică persuasiv și competent, respectând principii etice, probleme legate de mediul înconjurător în social media.

Cadre didactice din Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării (lect. dr. Corina Turșie, lect. dr. Adina Baya, asist. dr. Ionuț Suciu), Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (lect. dr. Alexandru Drăgan) și Facultatea de Sociologie și Psihologie (lect. dr. Marius Matichescu) își aduc expertiza într-un proiect inovator, ce combină două chestiuni actuale și importante în cercetarea internațională: rolul influencerilor în modelarea mentalității tinerilor și abordarea problemelor de mediu în mass-media de mare audiență.

Pornind de la rolul decisiv pe care îl au tinerii influenceri, proiectul își propune să ofere studenților un set de tehnici de comunicare și de cunoștințe de specialitate care să îi ajute să devină susținători ai valorilor europene privind economia și cultura ”verde”. Dincolo de participarea la curs și realizarea activităților orientate spre practică și implicare activă online, studenții vor iniția și activități offline de creștere a conștientizării în rândul publicului larg, în cadrul unui eveniment cultural ce va avea loc în 2023 sub egida Timișoara, Capitală Culturală Europeană.

Proiectul reunește parteneri internaționali din orașe Capitale Europene ale Culturii (CEC), cu expertiză în domeniul comunicării sau al problemelor legate de mediu: Universitatea Pannonia din Veszprem (Ungaria), Universitatea din Tartu (Estonia), Universitatea Vytautas Magnus din Kaunas (Lituania) și Militos Consulting (Grecia). Toate universitățile sunt situate în orașe deținătoare ale titlului CEC în următorii trei ani, lucru care le conferă obiective comune legate de stimularea participării în comunitățile locale, sustenabilitate, prețuirea moștenirii culturale, susținerea inovației și a diversității.

La finalul lunii septembrie, partenerii internaționali din cadrul proiectului au participat la o întrunire pentru discutarea punctuală a unor chestiuni legate de dezvoltarea proiectului, găzduită de Universitatea din Tartu. Drept rezultat, în lunile următoare universitățile partenere se vor ocupa de implementarea modulelor de curs care să integreze tehnologia actuală pentru a-i transforma pe studenți în ambasadori ai problemelor legate de mediu în comunitate.

Nou proiect al UVT, conectând universități din orașe Capitale Europene ale Culturii

Proiectul GreenCool – Skill development in the encouragement of mindset towards environmental awareness and sustainable development in the alliance of ECoC’ este finanțat de către Uniunea Europeană (UE) printr-un grant de 336,503 EURO, în perioada: 28 Februarie 2022 – 31 Octombrie 2024.

Parteneriatul constând din Universitatea din Pannonia (coordonator), Militos Consulting S.A., Universitatea Vytautas Magnus, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea din Tartu a început cu succes munca în proiect în cadrul reuniunii de lansare care a avut loc la Veszprem, în 3-4 martie 2022.

Nișa care singularizează proiectul este faptul că universitățile din proiect sunt plasate în orașe Capitale Culturale Europene (CEC), purtătoare ale titlului  în următorii trei ani: Kaunas, Veszprem, Timișoara, Tartu, la care se adaugă partenerul din Atena, prima CEC în cronologia programului. Valorile și provocările universităților și orașelor CEC ne leagă împreună, deoarece toți suntem preocupați de implicarea în comunitate, dezvoltare durabilă, inovație, conștientizarea diversității, responsabilitate socială. În plus, antrenareastudenților universităților ca green influencers – ambasadori verzi este, de asemenea, o modalitate inovatoare și creativă de a ajunge la grupul țintă și, astfel, de a avea un impact mai mare în comunitățile noastre.

Ce ne propunem să facem?

Scopul general al proiectului este de a dezvolta conștientizarea cu privire la mediu în rândul studenților și de a promova ideea dezvoltării durabile în rândul câtor mai largi grupe de vârstă posibile, la evenimente culturale care atrag un public numeros. Ne-am angajat să dezvoltăm un curs MOOC inovator și să contribuim la integrarea dezvoltării durabile în programele de învățământ pentru studenții din învățământul superior. Recunoscând puterea de convingere a tinerilor influenceri, proiectul își propune să ajungă la toate categoriile de vârstă ale publicului de la evenimente culturale și festivaluri din diferitele Capitale Europene ale Culturii pentru a încuraja activitatea conștientă de problematica de mediu și pentru a fi membri activi și beneficiari ai dezvoltării durabile. Mai mult, obiectivul nostru este de a echipa  studenții cu instrumente de comunicare și cu atitudini favorabile dezvoltării sustenabile, pentru a deveni susținători eficienți ai economiei și culturii verzi a UE.

Acest obiectiv cuprinde următoarele obiective specifice:

  • Cercetare și colectare de practici Greenfluence: cadru metodologic de implementare prin explorarea instrumentelor și tehnicilor de influențare și a canalelor de comunicare prin care tinerii pot fi abordați în secolul 21.
  • Dezvoltarea Massive Online Open Course (MOCC): proiectarea curriculum-ului cursului și dezvoltarea materialului didactic
  • Curs pilot Blended Greenfluencer la nivel național: rezultatul cursului este participarea la un eveniment/festival CEC, unde studenții pot încerca să-și testeze cunoștințele și să influențeze publicul offline.
  • Curs internațional Blended Greenfluencer: cei mai buni studenți din fiecare universitate vor fi prezenți la evenimentul final de la Tartu.
  • Conținut profesional și ghiduri  pentru un atelier internațional online cu stakeholderi.

Ca prim pas pentru atingerea obiectivelor definite și armonizarea parteneriatului, am organizat prima întâlnire de proiect transnațională în perioada 3-4 martie 2022. Reuniunea de lansare a fost organizată la Veszprém de către Facultatea de Afaceri și Economie a Universității din Pannonia, cu 5 Parteneri din 5 țări diferite, care au discutat, pe lângă aspectele financiare, de diseminare, management, parcursul general și principalele repere ale proiectului, cu accent deosebit pe pregătirea pentru primele rezultate ale proiectului. Următoarele șase luni vor concentra activitatea de cercetare: efectuarea de cercetări de birou (bune practici, colectare de studii de caz) în țările UE; chestionar în rândul studenților și influencerilor; și interviuri focus-grup cu influenceri. Plus valoarea acestui proiect pentru comunitatea UVT este dată și de caracterul său multidisciplinar, conectând colegi din mai multe facultăți: Corina Turșie (Științe Politice – PFC), Adina Baya (Științe ale Comunicării – PFC) și Alexandru Drăgan (Geografie – CBG), urmând ca alți colegi să se alăture acestui nou proiect european aflat la început de drum.