Filosofie și Științe ale Comunicării

Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării a luat ființă în 2005 sub denumirea de atunci de 'Catedra de Filosofie și Științe ale Comunicării', din cadrul celei mai tinere facultăți a UVT, Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării, creată în 1999. Departamentul găzduia inițial specializarea de Filosofie, care se alăturase Facultății de Științe Politice și ale Comunicării în 2003 și specializarea Comunicare si Relații publice, nou creată în 2004. Catedra de Filosofie exista în UVT încă din 1990, în cadrul Facultății de Litere. În 2006 i se alătură, sub același nume, specializarea Jurnalism și specializarea Biblioteconomie și Știința Informării – devenită ulterior Științe ale Informării și Documentării, propunându-și ca împreună să promoveze studiile de specialitate în cadrul Universității de Vest din Timișoara, precum și pe plan regional și național. În cadrul Departamentului se derulează programele de studii masterale: Mass Media și relații publice, Philosophical Counseling and Consultancy și Comunicare și mediere în conflicte sociale. De asemenea, studiile de licență și masterat pot fi continuate cu studii de Doctorat în Filosofie.

Științe Politice

Departamentul de Științe Politice se constituie în 1999, odată cu înființarea celei mai noi facultăți a Universității de Vest, Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării. Denumirea inițială a fost 'Catedra de Politologie', în cadrul căreia erau gestionate primele două specializări ale acesteia – Știinte Politice și Relații Internaționale. Studii Europene. Crearea Facultății de Științe Politice și ale Comunicării are drept precursor demersurile asociate Catedrei de Politologie-Antropologie, creată în cadrul UVT în 1998. În cadrul Departamentului s-a dezvolat în 2004 și specializarea de Relații Internaționale și Studii Europene în limba germană, iar din 2015 s-a deschis cea mai nouă linie de studii a facultății, Administrația publică. În cadrul Departamentului se derulează în prezent programele de studii masterale: Politici publlice și advocacy și International Development and Management of Global Affairs. De asemenea, studiile de licență și masterat pot fi continuate cu studii de Doctorat în Științe Politice.