Template specializări

Descrierea specializării

Programul de studii de licență în Administrație Publică urmărește formarea, dezvoltarea și perfecționarea tinerilor studenți în domeniul administrației publice și al managementului public, într-un mod inteligent și sustenabil. Scopul programului nostru este asigurarea competențelor necesare realizării actului de guvernare și se adresează tuturor celor care doresc să lucreze sau celor care lucrează deja în aparatul administrativ al statului, atât la nivel local, cât și la nivel central sau european. Urmărim formarea unui tip de funcționar public adaptat timpului prezent, capabil să înțeleagă cerințele guvernanței multinivel ale Uniunii Europene și care să țină pasul cu provocările lumii globalizate, inclusiv cu preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare.Traseul parcurs

Potențiali angajatori: instituții din administrația publică locală sau județeană (primării, consilii locale, județene), administrația centrală în teritoriu (prefecturi, servicii publice deconcentrate) sau națională (ministere, agenții), administrația europeană (prin participarea la concursurile EPSO)sau organizații non-guvernamentale, firme private.


Posibile ocupații

Studenţii de la specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra în calitate de funcţionari publici. Particularizând, specializarea Administrație publică vă pregătește pentru următoarele profesii:

 • Administrator public;
 • Agent de dezvoltare;
 • Consilier administratia publica;
 • Consilier armonizare legislativa;
 • Consultant în administraţia publică;
 • Expert administratia publica;
 • Expert armonizare legislativa;
 • Inspector de specialitate în administratia publica;
 • Manager proiect;
 • Referent de specialitate în administratia publica;
 • Reglementator;
 • Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: manager public


Alumni

Nume Alumni


Nume Alumni


Nume Alumni

Nume AlumniLICENȚĂ
Administrație publică
Comunicare și relații publice
Filosofie
Jurnalism
Publicitate
Relații internaționale și studii europene
Studii de securitate
Științe politice
Media digitală