HOTĂRÂRE nr. 11 din 09.03.2022 – numărul de credite necesare promovării

Cu privire la avizarea numărului de credite necesare promovării anilor de studii la Facultatea de
Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării .
Emitent: Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, întrunit în ședința din
data de 21.02.2022, în regim de vot online, adoptă următoarea hotărâre:

Se avizează numărul de credite necesare promovării anilor de studii la Facultatea de Științe Politice,
Filosofie și Științe ale Comunicării , după cum urmează:
1. Pentru a promova anul I de studii este necesară obținerea a minimum 30 de credite de studii
la disciplinele obligatorii și opționale (discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate,
complementare) din planul de învățământ al respectivului an de studiu.
2. Pentru a promova în ultimul an de studii, un student trebuie să dețină cel puțin 90 de credite
de studii la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii).
Consiliul facultății a votat cu 12 voturi de acord .

Decan,
Lect.univ.dr.Alexandru JĂDĂNEANȚ

Share Now