RO

Scroll down for English

Idei care schimbă lumea – Diversitate și incluziune prin povestiri digitale

Ideile care schimbă lumea sunt comunicate multimedia, iar dacă ne dorim mai multă diversitate, echitate și incluziune, trebuie să discutăm mai deschis despre rolul poveștilor și rolul tehnologiilor în a schimba reprezentări, comportamente, credințe și atitudini.

Avem deosebita plăcere de a vă invita la primul eveniment din seria de conferințe internaționale, ”Idei care schimbă lumea”, ”Diversitate și incluziune prin povestiri digitale”, un panel inedit despre cultura datelor, pop culture și educație prin film. Invitatele noastre vor vorbi despre cum creăm reprezentări corecte și echitabile ale oamenilor și realităților prin cercetare, design vizual și video.

Invitate

Federica Manfredi, Graphic Designer și Comic Book Artist, colaborator Marvel Comics (Black Panther Book) și Amazon Studios, Italia

Dr. Georgiana Turculeț, Marie S. Curie Fellow la Universitatea Pompeu Fabra, Spania și UVT, Ramânia

Edit Jakab, Producător de film și fondatoarea Paprika Film Productions, Ungaria

Dr. Amandine Desille, Cercetător asociat la Universitatea din Lisabona, Portugalia

Moderator

Dr. Silvia Fierăscu, Lector în Științele Comunicării la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, fondatoarea FabLab – Social Fabrics Research Lab, la Universitatea de Vest din Timișoara, România

Evenimentul se va desfășura fizic, la Universitatea de Vest din Timișoara, sala A11,  joi, Octombrie 20, de la ora 18:00.

Acest eveniment face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, teritoriul Oameni, stația Reflecții, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș.

**********

EN

Ideas that Change the World – Diversity and Inclusion through Digital Storytelling

Ideas that change the world are communicated through multimedia, and if we want more diversity, equity and inclusion, we need to discuss more openly the role of stories and the role of technologies in changing representations, behaviors, beliefs and attitudes.

We have the special pleasure of inviting you to the first event in the series of international conferences, “Ideas that Change the World”, “Diversity and Inclusion through Digital Storytelling”, a unique panel about data culture, pop culture and education through film. Our guests will talk about how we create accurate and fair representations of people and realities through research, visual design and video.

Guest Speakers

Federica Manfredi, Graphic Designer and Comic Book Artist, collaborator with Marvel Comics (Black Panther Book) and Amazon Studios collaborator, Italy

Dr. Georgiana Turculeț, Marie S. Curie Fellow at Pompeu Fabra University, Spain and UVT, Romania

Edit Jakab, Film producer and founder of Paprika Film Productions, Hungary

Dr. Amandine Desille, Research Associate at the University of Lisbon, Portugal

Moderator

Dr. Silvia Fierăscu, Lecturer in Communication Sciences, founder and Director of FabLab – Social Fabrics Research Lab, at West University of Timișoara, Romania

The event will take place in person, West University of Timișoara, room A11, on Thursday, October 20, from 6:00 p.m.

This event is part of the Cultural Program “Timișoara 2023 – European Capital of Culture”, Territory Humans, Station Reflections, financed by the Municipality of Timișoara through the Project Center, co-financed by the Timiș County Council.