Descrierea specializarii

Vrei să înveţi cum se scrie şi se filmează o ştire? Cum se montează un material audio-video? Sau cum să faci promovare pe reţelele de socializare? Cum e cu blogging-ul şi vlogging-ul? Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le afli devenind student la Jurnalism. Facultatea noastră îţi oferă oportunitatea de a învăţa bazele unei meserii dinamice, conectate la realitatea în schimbare din domeniul media. Aici afli esenţa noţiunilor teoretice în sala de curs, iar apoi faci aplicatii practice în laboratoare şi în studioul televiziunii studenţeşti UVT TV. Înfiinţată încă din 1992, Specializarea Jurnalism îţi oferă şansa de a învăţa de la profesori cu experienţă în practicarea acestei meserii si în studiul mass-media. Dintre numerosii absolvenţi care au învăţat aici bazele jurnalismului, o parte se afla în redactiile televiziunilor nationale ProTV, Antena 1 sau Realitatea TV, alţii lucrează în filialele regionale ale reţelei Radio România şi TVR, în redacţiile unor publicaţii ca Adevărul sau Tion.ro, la agenţii de presă sau în proiecte independente pe piaţa media. Iar alţii s-au reorientat către domenii înrudite: relaţii publice, publicitate, comunicare organizaţională.

Rezulatele invatarii

În cei trei ani de studiu ai ciclului de licenta în Jurnalism vei învăţa să:

  • scrii materiale jurnalistice de diverse genuri (ştire, interviu, reportaj ş.a.) şi pentru diverse medii (TV, radio, presă scrisă şi online),
  • să înţelegi şi să foloseşti limbajul audiovizual,
  • să parcurgi paşii necesari creării si promovării unui produs media online (design web şi producţia unei publicaţii, tehnici de comunicare în social media s.a.),
  • să analizezi critic fenomenul media,
  • să utilizezi eficient tehnici de persuasiune.

În plus, poţi face practica într-un studio de televiziune dotat cu echipamente de ultimă generaţie: UVT TV este o televiziune studenţească despre care poti afla mai multe aici şi aici .

Posibile ocupatii

Comentator publicist; Corector; Corespondent special (ţară şi străinătate); Editorialist; Fotoreporter; Lector presă / editură; Publicist comentator; Reporter; Reporter operator; Secretar de emisie; Secretar de redacţie; Secretar responsabil de agenţie; Tehnoredactor; Comentator radio tv; Redactor rubrică; Realizator emisiuni rtv; Producător rtv (ştiri); Editor rtv (ştiri).

Oportunitati de angajare

Absolvenții programului de studiu Jurnalism pot fi integrati ușor pe piața muncii. Buna pregătire teoretică și practică este o precondiție pentru obținerea unei poziții satisfăcătoare în cadrul numeroaselor organizații media din zona Timiș. De asemenea, experiența dobândită pe parcursul stagiilor de practică din timpul facultății, îi va face mult mai atractivi pentru potențialii angajatori. În afară de agenții economici regionali sau internaționali, absolvenții programului de studiu Jurnalism au la dispoziție întreaga infrastructura de servicii publice (învățămînt, administratie publică locală și centrală) pentru a-și începe și dezvolta cariera.

Puncte tari.

Față de alte specializări asemănătoare din alte centre universitare, Jurnalismul se diferențiază în primul rînd prin tradiție și continuitate. Programul ține cont de realitățile culturale şi de cele socio-politice aflate în continuă schimbare atât la nivel național cât și internațional. Viziunea din spatele funcționării optime a programului nostru de studiu se bazează pe cîteva puncte cheie: învățământ întotdeauna centrat pe student, accentul pus pe internaționalizare, colaborarea strânsă cu alte centre universitare din țară și străinătate. Jurnalismul de la UVT are un număr mare cursuri și seminarii dedicate genurilor jurnalistice, pentru ca studenții să poată realize profesionist știri, relatări, reportaje, feature, investigații, editorial și alte genuri de opinie.

Practica de specialitate.

Practica de specialitate face parte din planul de învăţământ şi se efectuează de către toţi studenţii anilor II şi III, în perioada semestrului, in acord cu Ordinului nr 3955/2008 al Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unei convenții-cadru. Practica se poate efectua în laboratoarele facultăţii, centre și institute de cercetare, societăţi comerciale, regii autonome sau alte unităţi care pot să asigure condiţii de completare şi aplicare a cunoştinţelor din aria curriculară a domeniului/specializării. Stabilirea unei liste de locuri de desfăşurare a practicii intră în obligaţia cadrului didactic coordonator. Alegerea locului, indiferent de localitate, a programului, este obligația fiecărui student, cu asigurarea condiţiilor de la punctual b) şi acceptarea de către conducerea unităţii respective, precum și a coordonatorului de practică.

Voluntariat.

La Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, organizarea activității de voluntariat se face pornind de la regulamentul în vigoare existent la nivelul UVT. Astfel, conform prevederilor, se cuvin menționate următoarele aspecte:

Art. 3. (1) Voluntariatul reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 a), „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”. (2) Activitatea de interes public reprezintă, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 b) „activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”. (3) Voluntarul este, conform Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, art. 3 e), „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat”.

Art.4. (1) Studenții UVT pot primi credite transferabile pentru activități de voluntariat, conform Art.122 (2) din Carta UVT. (2) Fiecare student UVT poate primi 2 credite transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat. (3) Creditele aferente activităților de voluntariat vor fi trecute în suplimentul de diplomă.